dhuna ne familje

  • Izolimi i detyruar nga pandemia dhe shtimi i rasteve të dhunës në familje
  • Dekadën e fundit, dhuna në familje u rrit mesatarisht me 500 raste çdo vit