BB

  • Shqipëria portë hyrëse e investimeve të huaja në Ballkanin Perëndimor?
  • Mediu: Shqipëria sot vendi më i varfër në Europë dhe botë