autizem

  • Personat me aftësi të kufizuar, pa shpërblim për fundvitin