Si punojmë ne

Faktoje është anëtare aktive e Rrjetit Ndërkombëtar Fact-Checking (IFCN) që prej janarit të vitit 2020 firmëtare e Kodit të Parimeve, pjesë e Anti Disinformation Network në Ballkan prej datës 2 prill të vitit 2020 dhe anëtare e EFCSN Rrjetit Europian i Stadardeve të Fact-Checking). Faktoje është e dedikuar në luftën ndaj dezinformimin jo vetëm përmes fact-checking, por edhe përmes edukimit mediatik, trajnimeve, punës kërkimore dhe bashkepunimit me qytetarë, media, organizata të shoqërisë civile dhe kompani. (Kliko këtu për projektet tona).

Lexo më shumë për metodologjinë e tonë (këtu) 

 1. Ne mbledhim dhe verifikojmë deklaratat e zyrarëve publikë nga i gjithë spektri politik duke monitoruar:
 • gazetat kryesore print ose online, kombëtare dhe lokale;
 • agjencitë kryesore të lajmeve;
 • faqet e internetit dhe profilet e rrjeteve sociale të përfaqësuesve politikë;
 • faqet e internetit të partive
 • faqet e internetit të ministrive dhe qeverisë
 • Youtube dhe platforma të tjera video.
 1. Metodologjia e “Faktoje” udhëheq ekipin në përzgjedhjen e deklaratave për  verifikim bazuar në rëndësinë dhe rezonancën e tyre në debatin publik dhe politik. Shmangim njëanshmërinë dhe përqendrimin në një politikan apo parti të vetme.
 2. Zgjedhim vetëm deklarata që bazohen në fakte ose të dhëna të verifikueshme.
 3. Citojmë deklaratën pikërisht ashtu siç është raportuar nga burimi duke e ilustruar me lidhjet e artikullit/videos/screenshot në mënyrë publiku të kontrollojë vetë deklaratën.
 4. Kur verifikojmë të dhënat citojmë burimet mbi të cilat bazojmë vlerësimet tona, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi t’i kontrollojnë.

– Metodat kërkimore

 1. Pyesim personin që ka bërë deklaratën se mbi ç’fakte e bazon atë
 2. Është e drejtë themelore ta vësh në dijeni subjektin se po verifikon deklaratat e tij/saj. “Faktoje” përzgjedh për “fact-checking” vetëm deklarata të bëra publikisht.
 3. Kërkojmë informacion zyrtar nga institucionet publike
 4. “Faktoje” kontakton institucionet publike bazuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
 5. U referohemi mediave për fakte mbi çështjen
 6. Kërkojmë se çfarë kanë gjetur mediat e tjera para nesh. Ky kërkim mund të ndihmojë me fakte apo prova të reja në lidhje me verifikimin e deklaratës.
 7. Përdorim motorët e kërkimit online
 8. Gjatë verifikimnit kërkojmë për të dhëna në Google dhe motorë të tjerë.
 9. Verifikojmë në terren
 10. Verifikimi në terren është thelbësor për kategorizimin e premtimeve dhe deklaratave.
 11. Kërkojmë mendimin e ekspertëve
 12. Ekspertët kontribuojnë në një shpjegim shterues dhe të qartë të fakteve gjatë verifikimit.

Kategorizimi i deklaratave

“Faktoje” përdor 4 kategori për deklaratat/ premtimet e verifikuara:

 • E VËRTETË – Deklarata është e saktë dhe nuk i munungon fakt domethënës.
 • GJYSMË E VËRTETË – Deklarata është pjesërisht e vërtetë dhe i mungojnë detaje të rëndësishme që lidhen me kontekstin
 • E PAVËRTETË – Deklarata nuk është e saktë.
 • PA KATEGORI – Deklarata rezulton çorientuese për mungesë ose mospërputhje faktesh, ndaj nuk mund të arrihet në një verdikt.

Publikimi i artikullit fact-checking

Artikulli publikohet pas rishikimit dhe miratimit nga redaktori përgjegjës në web dhe kanalet e tjera të komunikimit të Faktoje.