Përfituesit Mirditë

Emer Atësi Mbiemër Klasifikimi i dëmit Data e VKB Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Struktura e banesës Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)
Maijan Preng Baloj    12,600Rreshen (1+1)  
Ylli Xhevit Rizvani    12,600Rreshen (1+1)  
Gjovalin Mark Kacorri    12,600Rreshen (1+1)  
Aleksander Bardhok Koleci    12,600Rreshen (1+1)  
Gjergi Llesh Prcngaj    12,600Rreshen (1+1)  
Shqipe Ded Beleshi (Dava Beleshi)    12,600Rreshen (1+1)  
Dava Frrok Pranga (Agostin Prenga)    12,600Rreshen (1+1)  
Aleksander Preng Tirja (Anduel Tirja)    12,600Rreshen (1+1)  
Edmond Dodd Gjini (Dodd Gjini)    12,600Rreshen (1+1)  
Gjyste Shpati    12,600Rreshen (1+1)  
Mirela Pjeter Filopati    12,600Rreshen (1+1)  
Zef Shkurt Nikolli    12,600Rreshen (1+1)  
Margjel Bib Lleshaj    12,600Rreshen (1+1)  
Sazan Ali Sulejmani    12,600Rreshen (1+1)  
Marjo Pjeter Gjeci    12,600Rreshen (1+1)  
Gjon Dod Paloka    12,600Rreshen (1+1)  
Niko Ded Beci    12,600Rreshen (1+1)  
Amirald Preng Shegani (Shyti)    12,600Rreshen (1+1)  
Tonin Gjin Legisi    12,600Rreshen (1+1)  
Luan Mark Tusha    12,600Rreshen (1+1)  
Tonin Ndue Preci    12,600Rreshen (1+1)  
Age Zef Gjikolaj    12,600Rreshen (1+1)  
Preng Pjetèr Regji    20,400Orosh (3+1)  
Gjon Preng Ndoj    20,400Orosh (3+1)  
Preng Nikoll Prendi    20,400Orosh (3+1)  
Mark Bib Gioka    12,600Kacinar (1+1)  
Agim Frrok Gjeta    15,400Kacinar (2+1)  
Alfred Gjoke Gjoka    20,400Fan (3+1)  
Ndue Mark Marku    20,400Fan (3+1)  
Edmond Ndue Kolmarkaj    12,600Selite (1+1)  
Llesh Gjon Pulaj    12,600Selite (1+1)  
Ded Preng Kolmarkaj    12,600Selitë (l+1)  
Arbcn Preng Beci    12,600Selitë (l+1)  
Fran Ndue Ruci    15,400Rrëshen (2+1)  
Bardhe Gjon Preqi    12,600Rrëshen (l+1)  
Fran Mark Simoni    12,600Rrëshen (1+l)  
Anton Gjon Molla    12,600Rrtshen (l+1)  
Pashk Bib Gjoci    20,400Rrëshen (3+ 1)  
Dritan Preng Cupi    12,600Rrtshen (l+l)  
Marjan Pal Mandreja    15,400Rrëshen (2+1)  
Tonin Mark Gjergji    15,400Rrëshen (2+1)  
Dritan Mark Simoni    12,600Rreshen (l+l)  
Fatmir Mark Ceci    15,400Fan (2+1)  
Gjok Llesh Kaporri    12,600Rreshen (1+l)  
Mark Pashk Mandreja    12,600Rrëshen (1+1)  
Shktlqim Preng Jaku    13,400Kthelle (2+1)  
Tom Mark Toma    20,400Kthelle (3+1)  
Gjok Mhill Gjeta    12,600Kthelle (1+l)  
Bardhok Mark Tusha    15,400Kthelle (2+1)  
Gèzim Nikoll Keli    15,400Kthelle (2+1)  
Nikoll Kol Dedaj    12,600Kthelle (1+1)  
Astrit Kol Dedaj    12,600Kthelle (1+l)  
Pjeter Mark Gjeta    12,600Rrëshen (1+l)  
Mark Gjon Qjini    20,400Rrëshen (3+1)  
Gjevalin Mark Shqalshi    12,600Rrëshcn (1+l)  
Gezim Ded Kovaci    12,600Rubik (1+l)  
Llcsh Dod Ndreja    12,600Kthelle (1+l)  
Mrika Ndue Hasanaj    12,600Kthcllë (1+l)  
Frrok Pashk Filai    20.400Kthelle (3+1)  
Petrit Ndue Tusha    15,400Rrëshen (2+1)  
Mark Gin Lleshai    20.400Kthellë 3+1  
Mhill Pjetfr Lleshaj    12,600Kthelle (1+l)  
Gjovalin Preng Lesi    12,600Rubik (1+l)  
Bardhyl Gjin Lleshi    20,400Rubik (3+1)  
Gjin Mark Nikolli (Agustin Nikolli)    15,400Rubik (2+1)  
Gjete Pjetër Bushpcpa    20,400Selitf (3+1)  
Gjin Zef Perlika    12,600Selitë (1+l)  
Ndue Kol Kola    12,600Rubik (1+l)  
Lirie Abaz Majli    12,600Rrëshen (1+l)  
Ded Frrok Pjetri    20,400Rubik (3+l)  
Gjin Pjeter Gjini    20,400Rubik (3+l)  
Donald Fran Bardhi    20,400Certefikate (3+l)  
Lek Frrok Doda    12,600Rr£shen (1+1)  
Besim Llesh Marku    15,40Rreshen (2+l)  
Ndue Preng Haci    20,400Rrcshen (3+l)  
Meter Zef Haci    20,400Rreshen (3+1)  
Gjoke Bib Perkeqi    12,600Rreshen (1+1)  
Mark Gjon Gjonaj    20,400Rreshen (3+1)  
Prene Frrok Doda    12,600Rreshcn (1+l)  
Pjeter Preng Palokgjini    20,40freshen (3+1)  
Blodar Gjovalin Kaconi    12,600Rrtshen (1+1)  
Pal Gjin Lleshaj    12,600Rreshen (l+1)  
Fran Llesh Mandreja    12,600Rreshen (l+1)  
Nikolin Preng Ruci    15,400Rreshcn (2+1)  
Agetina Zef Lleshaj    12,600Rreshcn (1+1)  
Lucie Nduc Kacorri    15,400Rreshcn (2+1)  
Drita Frrok Prenga    20,400Fan (3+1)  
Artan Simon Lleshi    20,400Fan (3+1)  
Gjovalin Zef Prenga    12,600Fan (l+1)  
Zef Gjok Kola    20,400Fan (3+1)  
Ndue Preng Marku    12,600Fan (l+1)  
Dava Bib Boci    20,400Fan (3+1)  
Marko Prenge Fnoku    15,400Fan (2+1)  
Fatmir Pjeter Marku    15,400Fan  (2+1)  
Pashk Fran Boci    15,400Fan (2+1)  
Artan Ndue Nikolli    15,400Fan (2+1)  
Dila Kol Bibaj    12,600Fan (l+1)  
Preng Bardhok Ndreca    20,400Fan (3+1)  
Martin Preng Marku    20,400Fan (3+1)  
Gjergj Preng Prenga    12,600Fan (1+1)  
Pal Pjeter Lleshaj    12,600Kthelle (1+1)  
Spiro Gjon Dodaj (Gjon)    20,400Kthelle (3+1)  
Anton Llesh Gjonaj    15,400Kthelle (2+1)  
Gjergj Pjeter Lleshaj    20,400Kthelle (3+1)  
Drane Ndue Lleshaj    12,600Kthelle (1+ l)  
Zef Ndue Buraku    20,400Kthelle (3+l)  
Fran Gjin Gjonaj    20,400Kthelle (3+1)  
Dod Gjin Gjonaj    12,600Kthelle (1+ l)  
Vlash Preng Gjonaj +Marte Gjonaj    12,600Kthelle (1+ l)  
Tonin Ndrek Lleshaj    20,400Kthelle (3+1)  
Ndue Bib Lekgegaj    12,600Kthelle (1+ l)  
Gjon Mark Arapi    12,600Kthelle (1+ l)  
Pellumb Halit Cara    15,400Kthelle (2+1)  
Ludovik Gjergi Lleshaj    12,600Kthelle (1+ l)  
Gjon Nikoll Ndoj    12,600Orosh (1+ l)  
Geg Dod Pergega    20,400Rubik (3+1)  
Luan Gjon Ceka    20,400Rubik (3+1)  
Mark Pjeter Deti    20,400Rubik (3+1)  
Flora Llesh Pulaj    20,400Selite (3+1)  
Pashk Gjergj Pulaj    12,600Selite (1+ l)  
Nikoll Prcng Beci    12,600Selite (1+ l)  
Fatmir Ndrec Gjoka    12,600Kacinar (1+ l)  
Marë Zef Ndoj/Martin/Bardhok/Fran    12601Orosh8   
Kastriot GjinPerlika    12601Selite3   
Mimoza Gjoke Gjikolaj    12602Selite4   
Edmond Pjeter Gjikolaj    12603Selite6   
Martin Ndue Gjonaj    12604Kthelle5   
Nikoll Llesh Gjergji    12605Rubik3   
Simon Rabeli    12606Rubik2   
Pjeter Ndue Dodaj    12607Rreshen3   
Ilirjan Dod Doda    12608Rreshen6   
Mark GjiniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020   85,000Rreshen    
Vera ReciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020   85,000Rreshen    
Ndue CakaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020   85,000Rreshen    
Mrike RroziDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020   85,000Rreshen    
Linda HibaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gok BunajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Domenika PrengaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Ndue ZefiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gjovalin PepaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Dile DushiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Frrok KacorriDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Viktor KacorriDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Bardhok KacorriDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Tom KacorriDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Vlash LegisiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Alfred PregjoniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Aleksander PrengaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Fation ReciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Preng NikolliDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gjovalin TushaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gjovalin BibaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Marie VladiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Liza BalaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Llesh DonaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Arben RuciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Mhill BunajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Zef PjetrajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Lazer MacajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Ilir RrapoDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Drane FiziDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Preng PjetrajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Zef SulejmaniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Tonin ShqalshiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Gjon GjokaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Ilir GjokaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Edmond BardhajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Arjan CupiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Paulin TushaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Marte GjiinajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Agostin BardhokuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Agron ShqatshiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Arben KolaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Gjete DodaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Mark PikuliDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Nikoll NdrecaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Preng LaskaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Dritan NdrecaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Artan HasaniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Paulin KacorriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Dave GuriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Mark BalojDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Tonin TopollajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Prena MarkuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Ilir PicakuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Nrek PrengaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Pash MrrukuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Lek GjociDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Marie GjiniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Mhill BardhajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Ferdinand GuriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Besnik VladiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Prena LleshajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Astrit TarazhiDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Vlash GjociDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Ded GjociDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Pjeter DonajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Pashke MarkuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Nikoll LaskaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Pashk PrengaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Tom BroziDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Dila TaciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Luan HoxhaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Shkurt MarkuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Preng LleshajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gjon HaxhijaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Neta Pashk GjiniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Admir Fran MarkuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Huzri Baftjar KeqaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Fran Mark Nikolli DS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Fatmir Ali HajdiniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Gjete Ndue NdojDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Ndue Pjeter TushaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Vladimir Pal VukaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Viktor Shkurt MollaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Preng Shkurt MollaDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Nikoll Preng MarkuDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Llesh Bib MarkuDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Drita Kol LekaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  70,000Rreshen    
Dave Gjoke GjokajDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Rreshen    
Dile Gjok RuciDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Rreshen    
Ndue Preng HaciDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Frrok Gjete GjetaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Mark Gjon ReciDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Bib Mark VokrriDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rreshen    
Cup Gjok ReciDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Rreshen    
Tereze Nikoll BardhajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Gjin Ndue RuciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Roza Ndue KacorriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Anton Ndue DedajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Prena Gjon LleshajDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rreshen    
Altin Nikoll DonaDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Rreshen    
Bardhok Kol KacorriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rreshen    
Jorgo Llesh KapedaniDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Fan    
Rit Llesh LekaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Fan    
Martin Preng PrengaDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Fan    
Zef Ndue NikolliDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Fan    
Preng Zef NikolliDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Fan    
Preng Ndue PjetriDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Fan    
Dod Ndrec NikolliDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Fan    
Ndrek Nikoll BociDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Fan    
Gjete Pjeter GjokaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Fan    
Gjon Nikoll GjetaDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Fan    
Geg Nikoll CeraDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Fan    
Pal Gjete ShytiDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  45,000Fan    
Ndue Gjon GjokaDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Orosh    
Frrok Pjeter KukaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rubik    
Liza Shkurt TuciDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rubik    
Dila Llesh SelitaDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  85,000Rubik    
Jonilda KikuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Rubik    
Dile Ndue KocliDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Rubik    
Gezim Mehill PerkeqiDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Selite    
Ndue Ded PerkeqiDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  250,000Selite    
Fran Gjok MargjiniDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Selite    
Pjeter Ndue DodajDS2Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  225,000Kacinar    
Prend Zef LuliDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Kacinar    
Nikoll Ndue MarkuDS1Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  100,000Kacinar    
Sander Ndue RuciDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Tonin Nikoll JushiDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Rreshen    
Tom Mark Tryci/ PrendaDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Pjeter Mark PreciDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Valentin Gjon LleshajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Rreshen    
Mark Ndrec CupiDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Fan    
Gjergj Preng TomajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Kthelle    
Gjon Lek lleshajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  500,000Kthelle    
Sokol Ndoke LleshajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Kthelle    
Gani Xhemal CaraDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  450,000Kthelle    
Anton Gjon LleshajDS3Vendimi Nr. 54 Date 02.06.2020  400,000Kthelle    
Vjollca PrengaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Dave PrengaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Shqipe Ded BeleshiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Zef Shkurt NikolliDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Aleksander Preng TirtjaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Edmond Dod GjiniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Mirela Pjeter FilopatiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Age Zef GjikolajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Marjan Prenf BalojDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Ndrek Ndue ShpatiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Aleksander Bardhok KoleciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjovalin Mark KacorriDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjergj Llesh PrengaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Ylli Xhevit RizvaniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Pashk Zef PrenfaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Rozina Geg MucaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Frrok Dod GjokaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Albert Dod MelyshiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Ardin Gjin PergjetaniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Rozina Geg MucaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Liza Mati DedaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Viktor LesiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Tonin Gjon TopollajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Amirald Preng SheganiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Tonin Ndue PreciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Aranit Ali SulejmaniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Luan Mark TushaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Nikoll Ded BeciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjon Dod PalokaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Marjo Pjeter GjeciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Sazan Ali SulejmaniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Tonin Gjin LegisiDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Margjele Bib LleshajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Pashk Fran BociDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Marjan Pal ManderjaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjovalin Mark ShqalshiDS3Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Lazer Gjin PulajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Fatmir Mark CeciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Llesh Ded DrejajDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Ded Frrok PjetriDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Llesh Gjon PulajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Gjete Pjeter BushepaDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Spiro Gjon DedajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Mrika Ndue HasaniDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Bardhe Gjon PreciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Fatmir Ndrec GjokaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kacinar    
Mark Bib GjokaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kacinar    
Lirie Abaz MajliDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Tereze Mark BardhajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Anton Gjon MollaDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Ilirian Dod DodaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Alfred Gjok GjokaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Mark Gjon GjiniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjon Prenge NdojDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Orosh    
Besim Llesh MarkuDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Nikoll Preng ShtinjaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Nikoll Ndrec HaliliDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Artan Simon LleshajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Fran Ndrec HaliliDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Marko Prenge FrrokuDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Luan Gjon CelaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Mehill Pjeter LleshajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Simon RabeliDS3Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Nikoll Llesh GjergjiDS3Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Gjin Mark NikolliDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Ded Preng KolmarkajDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Gjin Zef PerlikaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Preng Nikoll PrendiDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Orosh    
Ndue Preng HaciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Meter Zef HaciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjevalin Zef PrengaDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Fatmir Pjeter MarkuDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Fan    
Gjon Nikoll NdojDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Orosh    
Anton Llesh GjonajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Fran Gjin GjonajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Tonin Ndrek LleshajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Pellumb Halit CaraDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Fran Ndue RuciDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Dritan Mark SimoniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Fran Mark SimoniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Pjeter Markk GjetaDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Pjeter Ndue DodajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rreshen    
Gjoke Mhill GjetaDS3Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Nikoll Kol DedajDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Kthelle    
Gjin Pjeter GjiniDS4Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Rubik    
Edmond Ndue KolmarkajDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Ilir Nikoll KolmarkajDS5Vendimi Nr.70 Date 21.07.2020   Selite    
Marte GjiniDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Vera ReciDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Ndue CakaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Erinda BibaDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Gjok BunajDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Ndue ZefiDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Dile DushiDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Tonin Pjeter ShqalshiDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Gjon GjokaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Marte GjinajDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Agostin BardhokuDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Agron ShqatshiDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Arben KolaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Mark PikuliDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Nikoll Llesh NdrecaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Preng LaskaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Dritan Nikoll NdrecaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Prena LleshajDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Fation ReciDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Preng NikolliDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Gjovalin PepaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Martin ShytiDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  400,000Fan    
Gjovalin Gjon LleshjaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  400,000Kthelle    
Ndue GjiniDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  250,000Orosh    
Bardhok Perleka DS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rreshen    
Lek Pjeter MollaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Tom Nikoll NikolliDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  400,000Rreshen    
Alfred MarkuDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  400,000Rubik    
Dila Llesh SelitaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rubik    
Luigj BubaDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rubik    
Fran BubaDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rubik    
Pashke Bub MarkuDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  450,000Rreshen    
Pashke MrrukuDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Dede GjiniDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rreshen    
Ndue DudiDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Tonin DodaDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rreshen    
Pashk GjiniDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Gjoke MrrukuDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Gjergj NdojDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Bardhok PrengaDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Pjeter MarkuDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Hil GjaciDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Mariglen TryciDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rreshen    
Agustin PergjoniDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Gjin DodajDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  850,000Rreshen    
Pashk LukaDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rreshen    
Alfred PrendiDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  85,000Rreshen    
Mhill PrengaDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Valentin BushiDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  225,000Rreshen    
Fran GjokaDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Orosh    
Ndue ReciDS3Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  500,000Rreshen    
Preng Llesh LleshajDS2Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  250,000Kthelle    
Zef Pjeter NikolliDS1Vendimi Nr.114 Date 23.12.2020  100,000Rubik   
Emer Atësi Mbiemër Klasifikimi i dëmit Data e VKB Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Struktura e banesës Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)