Pallatet për shembje – Durrës

Pallati Njësia Administrative Adresa
Pallati 1032/Godine 6 kate(rene nga termeti)2Lagje 6 Rr. Bashkimi
Pallati 458/ Pallat 5 katësh5Lagje. 14, Shkozet perballe Kastratit
Pallati te kryqi i kuq Godine 6 kate(rene nga termeti)4Lagjja nr.18, "Rruga Kristo Sotiri"
Pallati 1062 Objekt 6 katesh pallat4Rruga 26 Nentori
Pallati 14 , Vipat Objekt 6 kat pallat 2Bulevard
Sukth - Vadardhe 2 Godine banimi pallat SukthNjesia Administrative Sukth
Manez 8 Godina banimi pallatManezNjesia Administrative Manez
Kulle 2 Godina banimi pallatSukthNjesia Administrative Sukth
Pallati 120 1 Godine banimi pallat6 
Hamallaj 2 Godina banimi pallatSukthNjesia Administrative Sukth
Pallati „Kala" Shkembi i Kavajes 1 Godine banimi pallat RrashbullNjesia Administrative Rrashbull
Pallate, Bisht Kamëz 3 Godina banimiKatundi i RiNjesia Administrative Katund I Ri
Pallat 6 kate Rruga Lura nr.1 1 Godine banimi pallat 5Rruga Lura nr.1 lagja nr.17
Pallat 5 kate Rruga Lura nr.3 1 Godine banimi pallat 5Rruga Lura nr.3 lagja nr.17
Pallat 6 kate Rruga A.Dakli nr.23 1 Godine banimi pallat 5Rruga Ahmet Dakli nr.23 lagja nr.17
Pallat 5 kate Rruga A.Dakli nr.15 1 Godine banimi pallat 5Rruga Ahmet Dakli nr.15 lagja nr.17
Shtese pallati 5 kate 1 Godine banimi shtese pallati 5Rruga Ahmet Dakli nr.5 lagja nr.17
Pallat 6 kate Rruga Milosao nr.1 1 Godine banimi pallati(Per tu prishur ) 2Rruga Milosao nr.1 lagja nr.9/2
Pallat 5 kat Rruga A.Goga nr.130 1 Godine banimi pallat 4Rruga Aleksander Goga nr.130 lagja nr.18
Pallat 5 kat Rruga M.Ulqinaku nr.72 1 Godine banimi pallat 4Rruga Aleksander Goga nr.72 lagja nr.18
Godine 4 kat banese 1 Shtepi individuale 5Lagja 14 , Rruga Luigj Gurakuqi
Pallat 5 kat nr.24 1 Godine banimi pallat SukthNjesia Administrative Sukth
Pallat 5 kat nr.22 1 Godine banimi pallat SukthNjesia Administrative Sukth
Pallat 6 kate 1 Godine banimi pallat(Per t'u prishur).RrashbullShkembi I Kavajes , Njesia Rrashbull
Pallat 5 kat nr.1484 1 Godine banimi pallat 4Rruga Aleksander Goga
Pallat 2 kat Nr.52&52/1 1 Godine banimi pallat SukthNjesia Administrative Sukth
Pallat 5 kat Rruga Ahmet Ademi 1 Godine banimi pallatSukthNjesia Administrative Sukth
Pallati 12 kat 25/1 1 Godine banimi pallat(Per tu prishur ) 3Njesia Administrative nr.3
Pallati 6 kate ADC 1 Godine banimi pallat (Per tu prishur ) 5Njesia Administrative nr.5
1 Godine banimi pallat (Per tu prishur ) 4Rruga , Kristo Sotiri
Godine banimi 3 kate pallat 1 Godine banimi pallatIshemNjesia Administrative Ishem
Pallati 5 kate nr.32 1 Godine banimi pallat3Lagja.5, rruga Hysen kertusha
Pallati 6 kate nr.27 1 Godine banimi pallat (Per tu prishur ) 3Rruga Hysen Myshketa
Pallati 8 kate nr.122 1 Godine banimi pallat(Per tu prishur ) 4Rruga Aleksander Goga
Pallati 5 kate nr.3/307 (668) 1 Godine banimi pallat4Lagja nr.8 ,rruga -Telat Noga
Pallati 5 kate nr.21 nr.pas.6/41 1 Godine banimi pallat nr.14153Lagja nr.7 ,rruga - Isul Molla
Pallati 12 kate nr.5/979/nd 1 Godine banimi pallat - Kastrati5Lagja nr.17 ,rruga - Dalip Peza
Pallati 5 kate nr.19 1 Godine banimi pallat 4Lagja nr.8 ,rruga -Doktor Spiro Treska
Pallati 9 kate nr.7/288 1 Godine banimi pallat 2Lagja nr.6 ,rruga -Hysen Myshketa
Pallati Njësia Administrative Adresa