Pak ditë pas publikimit në Faktoje të shkeljeve nga dy ministri të Kodit Zgjedhor për dhënien e kontratatve koncesionare në periudhë zgjedhore, KQZ ka nisur procedim administrativ. Nga verifikimi i Faktoje, Ministria e Infrasrukturës dhe ajo e Financave shkelën urdhërin e KQZ me dhënien dy kontratave koncensionare në janar dhe mars 2021, për zonën e Spitallës dhe Portin e Vlorës.

Në muajin janar dhe muajin mars, dy ministri, ajo e Infrastrukturës dhe Financave rezultuan se kishin dhënë secila nga një kontratë koncensionare, në shkelje të urdhërit të KQZ datë 24/12/2020, që ndalonte mes të tjerash shpalljen e kontaratave të reja PPP 4 muaj para zgjedhjeve. 

Nga verifikimi që Faktoje bëri në listën e financimeve të parashikuara në Buxhetin 2021, të publikuara nga nga Ministria e Financave, nuk figuronin dy kontratat PPP, që rezultojnë të jenë dhënë në muajin janar dhe mars të këtij viti, periudhën e ndaluar nga KQZ.

*Tenderi për zonën e Spitallës në Durrës

*Tenderi për portin e Vlorës

Në  datën 20/04/2021  “Faktoje” dërgoi një kërkesë për information KQZ ku pyetëm nëse është në dijeni të këtyre dy procedurave të konstatuara në kundërshtim me Kodin e Ri Zgjedhor. KQZ na informoi se të dyja rastet janë marrë në shyrtim. 

*Përgjigjja nga KQZ

Për rastin e denoncuar të Ministrisë së Infrastrukturës KQZ ka marrë vendim, një ditë pas publikmit të shkrimit në Faktoje. Ndërkohë, sipas përgjigjes së KQZ, denoncimi lidhur me rastin e Ministrisë ë Financave, është ende në fazë hetimi administrativ.