Faktoje dëshiron të flasë me prindër dhe mësues mbi rastet e përjetuara të bullizmit dhe pasojat që ky fenomen shkakton në mirëqënien dhe shëndetin mendor të fëmijëve apo nxënësve tuaj.

Ilda Hoxha

Ne dëshirojmë të mësojmë më shumë mbi bullizmin në shkollat shqiptare apo në ambiente të tjera që frekuentohen nga të miturit, mbi mënyrën se si trajtohen këto raste si dhe pasojat që ato shkaktojnë në jetën e fëmijëve.

Çfarë kuptojmë me format e bullizmit:

Bullizmi verbal- përfshin përdorimin e nofkave ofenduese, komenteve negative, sharjeve rreth karakteristikave të fëmijës apo kërcënimet verbale.

Bullizmi fizik– është ajo formë që synon intimidimin e fëmijës përmes agresivitetit fizik, të tilla si goditje, shtyrje, shkelmime apo stërkëmbësha.

Bullizmi shoqëror – është ajo formë që përdor taktikat e qëllimshme të përjashtimit. Si pasojë, fëmijët përjetojnë përjashtimin social nga aktivitete të përbashkëta në grup.

Bullizmi kibernetik – është ajo formë e bullizmit që e ka zanafillën te përdorimi i rrjeteve sociale apo i telefonave celularë për të shpifur, përgojuar apo për të shpërndarë mesazhe seksiste, raciste apo homofobike.

Si të merrni pjesë:

Për të ndarë historinë tuaj, gjithë sa duhet të bëni është të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm. Ju mund të na kontaktoni gjithashtu në adresën tonë të emailit: info@faktoje.al apo përmes rrjeteve tona sociale në Facebook, Instagram, Linkedin.

Lutemi që t’i dërgoni përgjigjet tuaja deri më 15 qershor, ora 24:00.