• FSHZH humbet gjyqin ndaj Komisionerit për të Drejtën e Informimit, një vendim në favor të Faktoje