zef preci

  • Tiranë, ligjërimi i kanabisit mjekësor dhe informaliteti i ekonomisë shqiptare
  • Ministri Ahmetaj ndryshon qëndrim për pasojat e tërmetit në rritjen ekonomike
  • Kush po luan me borxhin publik të Shqipërisë?