Ura e Drojes

  • Edhe sa mund të mbajnë urat në Shqipëri, flasin institucionet dhe ekspertët