Ulsi Manja

  • Komisioni për shkarkimin e Presidentit, “stuhi në gotë” me kosto financiare
  • Gënjeshtrat radhazi të Ulsi Manjas për funksionimin e Gjykatës Kushtetuese