tendera

  • Shpërdorim fondesh në kohë krize, bashkitë shtuan tenderat gjatë pandemisë
  • Agron Shehaj: Janë me dhjetra tendera të fituar nga një konkurrent i vetëm