TEC

  • Gjiknuri: TEC-i i Vlorës shpenzon afro 1,7 milionë dollarë në vit
  • TEC-i i Vlorës, jofunksional por shpenzon miliona euro në vit