Sherbimi Kombetar i Punes

  • Mehmetaj: Sot kemi nivelin me te lartë të papunësisë që nga viti 90′
  • Ahmetaj: Brenda 100 ditësh vërtetimet nga zyrat e punësimit do të përfitohen online