shengjin-velipoje

  • Shëngjin-Velipojë, 2 vjet pas premtimit asnjë shenjë për nisjen e projektit
  • Pas 1 viti, çfarë ndodh me 5 rrugët e premtuara nga FSHZH