pushteti vendor

  • Bashkitë vonojnë informacionin, shkak edhe ndryshimi i koordinatoreve