PPP

  • Partneriteti Publik-Privat, qeveria e mbron ndërsa institucionet ndërkombëtare e kritikojnë
  • A e ndihmon vendin anulimi i PPP-ve siç sugjeron Basha?