Plazh

  • Semani dhe Darëzeza, plazhet e “harruara” nga pushteti
  • Plazhi i Durrësit/ Sa nga 10 kriteret të vendosura me VKM plotëson