personat me aftesi te kufizuar

  • Personat me aftësi të kufizuar, pa shpërblim për fundvitin