Orjola Pampuri

  • Personat me aftësi të kufizuar, pa shpërblim për fundvitin
  • Orjola Pampuri: Rreth 202.000 shqiptarë të larguar nga vendi, nga janari deri në nëntor të 2018-ës