Oficer Sigurie

  • Oficeri i Sigurisë në gjimnaze, premtimi i pambajtur edhe pas dy vitesh
  • Gjimnazet e vendit pa oficerë sigurie