ministri

  • Çfarë po ndodh 3 muaj pas kërkesës për faturat
  • Ministritë “hermetizohen”, nuk japin faturat e shpenzimeve të ministrave