Mesues Ndihmes

  • Mësuesit ndihmës në shkolla, të pasigurtë për vendin e punës
  • Edi Rama: Nga zero mësues ndihmës në 2013, sot ka 310