masa

  • Në kërkim të ekuilibrave, mes nevojës për siguri dhe rrezikut të shkeljeve së të drejtave të njeriut
  • Sa e përgatitur ishte Shqipëria për pandeminë “COVID-19”?
  • Tirana në ditën e tretë të masave drastike për parandalimin e koronavirusit
  • Institucionet publike me shërbim në sportele i binden pjesërisht masave për koronavirusin