Lungomare

  • Ujërat e zeza derdhen në det pranë impianteve të kushtueshme
  • Zëvendësim i vazhdueshëm i pishave përgjatë Lungomares