konferenca e donatoreve

  • Vonesa, mosrealizime dhe mungesë tranparence me procesin e rindërtimit
  • Borxhet, pandemia apo rindërtimi
  • Ministri Ahmetaj ndryshon qëndrim për pasojat e tërmetit në rritjen ekonomike