kërkesa për informacion

  • Gjashtë muaj pandemi, shumë pikëpyetje dhe refuzim ligji nga “shëndetësia”
  • Emergjencë nga Covid-19 dhe mungesa e tranpsarencës së ISHP