infrastrukture

  • Pusteci, mes prapambetjes nga mungesa e investimeve në infrastrukturë
  • Karpeni, mes portit imagjinar dhe mundësive të pashfrytëzuara për zhvillim
  • Gjiknuri: TEC-i i Vlorës shpenzon afro 1,7 milionë dollarë në vit
  • Gjiknuri: Rruga hyrëse e Sarandës do të jetë gati përpara sezonit turistik