fact checking

  • “Verifikimi i fakteve” misioni i përbashkët i “Faktoje” dhe Departamentit te Gazetarisë dhe Komunikimit
  • Tiranë, ligjërimi i kanabisit mjekësor dhe informaliteti i ekonomisë shqiptare