burgjet

  • Përmirësimi i kushteve në burgje do të shmangte “dënimin për të dytën herë”
  • Mbipopullimi i burgjeve, problem ende i pazgjidhur