azil

  • Ku “çalon” respektimi i të drejtave të emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve në Shqipëri?
  • Ardi Veliu: Kërkesat për azil krahasuar me 6-mujorin e parë të 2017-ës janë përgjysmuar
  • Nishani: 300 mijë shqiptarë aplikuan për t’u larguar nga vendi në 2016