Alfrida Marku

  • Alfrida Marku: Në këto 5 vite 9 shkolla janë mbyllur në Lezhë
  • Alfrida Marku: Zgjerimi i hyrjes së rrugës së Shëngjinit para qershorit