Agjencia Kombetare e Turizmit

  • Inceneratori i Fierit ndërtohet pa leje mjedisore, banorët çojnë çështjen në gjykatë
  • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe drejtoria në varësi nuk njeh ligjin për “Të drejtën e informimit”