Një përmbledhje e shpejtë të asaj çka bëjnë verifikuesit profesionistë dhe të pavarur të fakteve për të identifikuar dhe demaskuar keqinformimet dhe dezinformimet e gjeneruara nga AI, si dhe çfarë mund të mësoni prej tyre.