Përfituesit Vorë

Emer Mbiemër Klasifikimi i demit Data e VKB Ndryshimi i klasifikimit të dëmit (nëse është bërë) Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Strukturën e banesës së përfituar Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)
AbasLamajDS1F     Vorë     
Abaz GërdeciDS1F     Prezë     
AbdullaKoçiDS1F     Vorë     
AdemMukaDS1F     Berxullë     
AdemSulaDS1F     Berxullë     
AdrianÇurajDS1F     Vorë     
AdriatikMarishtaDS1F     Vorë     
AfrimNikaDS1F     Vorë     
AgimDomiDS1F     Berxullë     
AgimDomiDS1F     Berxullë     
Agim Korriku DS1F     Prezë     
Agim Kulli DS1F     Prezë     
Agim Korriku DS1F     Prezë     
AgimShehiDS1F     Vorë     
AgimIsmailiDS1F     Vorë     
AgimÇekaDS1F     Vorë     
Agim Imeri DS1F     Vorë     
AgimiKorrikuDS1F     Vorë     
AgronMarkuDS1F     Berxullë     
AgronBrakoDS1F     Vorë     
AhmetMustafajDS1F     Vorë     
AhmetIsmailiDS1F     Vorë     
AjetHysaDS1F     Vorë     
AjlaÇaushajDS1F     Vorë     
AlbanaKarreçiDS1F     Vorë     
AlbertMuçaDS1F     Vorë     
Albert HoxhaDS1F     Prezë     
AlfredGërdeciDS1F     Vorë     
AliAllushiDS1F     Vorë     
AliMuçaDS1F     Vorë     
AlketTushaDS1F     Vorë     
AltinMukaDS1F     Vorë     
AnxhelaKosovaDS1F     Vorë     
ArbenKërxhaliuDS1F     Vorë     
ArbenDungaDS1F     Vorë     
ArbenLikaDS1F     Vorë     
Arben Prini DS1F     Prezë     
Ardian TufaDS1F     Prezë     
ArdianKoçiDS1F     Vorë     
ArdianaMuçaDS1F     Vorë     
ArdjanDymaliDS1F     Vorë     
ArmidaDervishiDS1F     Berxullë     
ArtanBulkuDS1F     Vorë     
AstritSubashiDS1F     Vorë     
AstritLikaDS1F     Vorë     
AstritSulaDS1F     Vorë     
AstritGjokaDS1F     Vorë     
AstritMuratiDS1F     Vorë     
AstritGërdeciDS1F     Vorë     
AurelPicariDS1F     Vorë     
AvniÇupiDS1F     Berxullë     
BaftjarMiskaDS1F     Berxullë     
BajramMuçaDS1F     Vorë     
BajramHajdariDS1F     Vorë     
Baki Voci DS1F     Vorë     
Bakushe SelaDS1F     Prezë     
Bardhyl MuçaDS1F     Vorë     
BashkimMemaDS1F     Berxullë     
BashkimAlushiDS1F     Prezë     
BashkimMuçaDS1F     Vorë     
BashkimGerdeciDS1F     Vorë     
BasriBrijaDS1F     Prezë     
Bedrije BehraDS1F     Vorë     
BeharKoçiDS1F     Vorë     
BejaniMerjaDS1F     Vorë     
BenardoDomaDS1F     Berxullë     
BeqirShqefniDS1F     Vorë     
Besim KulliDS1F     Prezë     
Besim Kurti DS1F     Prezë     
BesimLamaDS1F     Vorë     
BesnikZeneliDS1F     Vorë     
BesnikLamaDS1F     Vorë     
BesnikBretiDS1F     Vorë     
BesnikHaxhiuDS1F     Vorë     
Besnik Subashi DS1F     Vorë     
BledarMalokuDS1F     Vorë     
Blerta SubashiDS1F     Prezë     
BujarFioraDS1F     Prezë     
Bujar Demirxhiu DS1F     Prezë     
BujarAlushiDS1F     Vorë     
BujarMuçaDS1F     Vorë     
BukurijeBeqiriDS1F     Berxullë     
BukurijeMaraDS1F     Vorë     
ÇelnikFeimiDS1F     Vorë     
ÇlirimManajDS1F     Berxullë     
DaliKacaDS1F     Berxullë     
DashnorGjanaDS1F     Vorë     
DefrimPalushiDS1F     Berxullë     
DejeTopiDS1F     Vorë     
DilaverTotaDS1F     Berxullë     
DilaverIsmailiDS1F     Vorë     
DritaMataDS1F     Berxullë     
DritanTopiDS1F     Vorë     
Dritan Sula DS1F     Prezë     
DurimHasramaDS1F     Vorë     
Dylaver DeliuDS1F     Prezë     
EdisonÇupiDS1F     Berxullë     
EdmondPicariDS1F     Vorë     
EduardRamollariDS1F     Vorë     
ElivertaQyraDS1F     Vorë     
Elsina ZanuniDS1F     Vorë     
EmurllaMuzhaqiDS1F     Vorë     
EnkeledaKantoDS1F     Vorë     
Enver Bashi DS1F     Prezë     
EnverCubiDS1F     Vorë     
EnverAvdoDS1F     Vorë     
EnverMaraDS1F     Vorë     
EnverHoxhaDS1F     Vorë     
EqeremMatraxhiDS1F     Berxullë     
EsatPokaDS1F     Berxullë     
EsmerinaKoçiasiDS1F     Vorë     
EtmondMuçaDS1F     Vorë     
FadilShahiniDS1F     Berxullë     
FaikPuciDS1F     Berxullë     
FatbardhBreguDS1F     Vorë     
FatbardhaAlmetaDS1F     Vorë     
FatbardheÇupiDS1F     Berxullë     
FatmirDrazhiDS1F     Berxullë     
Fatmir AliuDS1F     Vorë     
Fatmir Halla DS1F     Prezë     
Fatmire KoboçiDS1F     Vorë     
FejzullaPicariDS1F     Vorë     
FeritMuratajDS1F     Berxullë     
Feriz MeçeDS1F     Prezë     
FetaBraimllariDS1F     Vorë     
FiqiriAhmatiDS1F     Prezë     
FiqiriDukaDS1F     Vorë     
FiqiriMaraDS1F     Vorë     
FiqiriIsmailiDS1F     Vorë     
FitimTanushiDS1F     Vorë     
Flakim LelaDS1F     Vorë     
GaniMiciDS1F     Berxullë     
Gani SipriDS1F     Vorë     
Gazment KarajDS1F     Prezë     
GentianSubashiDS1F     Vorë     
GëzimAlmetaDS1F     Vorë     
GëzimAliaDS1F     Vorë     
GëzimMarikaDS1F     Vorë     
Gëzim NikaDS1F     Prezë     
Gëzim SallakuDS1F     Vorë     
GjyzeMukaDS1F     Vorë     
Guxim Xhaferaj DS1F     Prezë     
GZIMCUBIDS1F     Vorë     
HajriSpahiuDS1F     Vorë     
HajrijeKoboçiDS1F     Vorë     
Haki AxhaDS1F     Prezë     
HalilKotarjaDS1F     Berxullë     
HamdiÇupiDS1F     Berxullë     
Hamid Vrana DS1F     Prezë     
Hamide Kubati DS1F     Prezë     
HamitTushaDS1F     Berxullë     
HamitÇejkuDS1F     Berxullë     
Hamit HykaDS1F     Prezë     
HamitKurtiDS1F     Vorë     
HasanQinamiDS1F     Berxullë     
Hasan Gërdeci DS1F     Prezë     
HasanKoroniDS1F     Vorë     
HasanCaniDS1F     Vorë     
Hasan KasaDS1F     Prezë     
HatijeIbrahimiDS1F     Vorë     
Haxhi QehajaiDS1F     Prezë     
Hume FjoraDS1F     Prezë     
Hyqmete HoxhaDS1F     Prezë     
HysniCelamiDS1F     Vorë     
IbrahimBrukaDS1F     Berxullë     
IbrahimMalokuDS1F     Berxullë     
IbrahimGjokaDS1F     Vorë     
IbrahimKolaDS1F     Vorë     
IbrahimSipriDS1F     Vorë     
IlirMuratiDS1F     Vorë     
Ilir BretiDS1F     Vorë     
IlirjanMatraxhiDS1F     Berxullë     
IljazShkurtiDS1F     Berxullë     
IlmiDakuDS1F     Berxullë     
Indrit PicariDS1F     Vorë     
IsaGërdeciDS1F     Prezë     
IsaMaraDS1F     Vorë     
IsmailHoxhaDS1F     Berxullë     
IsmailSheraDS1F     Berxullë     
Ismen HodaDS1F     Prezë     
JaheQinamiDS1F     Vorë     
JeminXhixhaDS1F     Berxullë     
JetonDrazhiDS1F     Berxullë     
KadriBiçiDS1F     Vorë     
KalemAruçiDS1F     Vorë     
KlementinaGuzi(Canaliaj)DS1F     Vorë     
KlodianMukaDS1F     Vorë     
KoçoKondoDS1F     Vorë     
KrenarHamitajDS1F     Vorë     
KujtimLukaDS1F     Vorë     
KujtimeLokaDS1F     Berxullë     
LavdrimSinaDS1F     Vorë     
LinditaCelamiDS1F     Berxullë     
LuanDomaDS1F     Berxullë     
Luan Kuçi DS1F     Vorë     
Luftim Gërdeci DS1F     Vorë     
LUIZALAZRIDS1F     Vorë     
LulzimJataDS1F     Berxullë     
LulzimAllaDS1F     Vorë     
LULZIMISMAILIDS1F     Vorë     
LulzimeRexhaDS1F     Berxullë     
LutfiMukaDS1F     Berxullë     
Lutfi MustafajDS1F     Vorë     
LutfijeKajmakuDS1F     Prezë     
MargaritaMoraDS1F     Vorë     
MarianaLojaDS1F     Vorë     
MarisVociDS1F     Vorë     
MarjentMemaDS1F     Vorë     
Markel Ciku DS1F     Prezë     
MehmetMerjaDS1F     Vorë     
MejeAdemiDS1F     Vorë     
MensurLitaDS1F     Berxullë     
Mersin SelmanallariDS1F     Prezë     
MevlanShiraDS1F     Berxullë     
Mevlan Vejzi DS1F     Prezë     
MexhitGegaDS1F     Prezë     
Mide Subashi DS1F     Vorë     
MigenSipriDS1F     Vorë     
MuhametKoniDS1F     Vorë     
Muharrem DemirxhiuDS1F     Prezë     
Muharrem Kuçi DS1F     Vorë     
MuratDragjoshiDS1F     Berxullë     
MustafaMuçaDS1F     Vorë     
MyfitTaipllariDS1F     Vorë     
Myftar Myftari DS1F     Prezë     
Myftar KasaDS1F     Prezë     
Nadire Demiri DS1F     Prezë     
NadireTuskuDS1F     Vorë     
NaileIsmailiDS1F     Vorë     
NaimMukaDS1F     Berxullë     
NaimLushiDS1F     Berxullë     
NazifKuçiDS1F     Vorë     
NazifDishaDS1F     Vorë     
NazmiHoxhaDS1F     Berxullë     
NAZMIMORADS1F     Vorë     
NazmieSpahiuDS1F     Berxullë     
NdueDaçiDS1F     Vorë     
NesimRamallariDS1F     Vorë     
NexhmedinGjuraDS1F     Berxullë     
Nezir ShehuDS1F     Prezë     
Nikolin MarkuDS1F     Vorë     
NURIKONIDS1F     Vorë     
Nurije MuratiDS1F     Prezë     
OsmanLleshiDS1F     Berxullë     
OsmanFjora DS1F     Prezë     
OsmanÇekaDS1F     Vorë     
OsmanDemiriDS1F     Vorë     
PajtimÇurajDS1F     Vorë     
PellumbKoniDS1F     Berxullë     
PëllumbDemirxhiuDS1F     Vorë     
PëllumbRrapiDS1F     Vorë     
PerparimKaciDS1F     Berxullë     
PerparimAliuDS1F     Vorë     
PerparimMuçaDS1F     Vorë     
PetritDomiDS1F     Berxullë     
PetritAllgjataDS1F     Berxullë     
PetritAxhaDS1F     Prezë     
PetritRusiDS1F     Vorë     
PetritMorinaDS1F     Vorë     
PetritKoxherriDS1F     Vorë     
PetritGjokaDS1F     Vorë     
Petrit Subashi DS1F     Vorë     
PetritHasramaDS1F     Vorë     
PjetërHaliliDS1F     Vorë     
PullumbIsmailiDS1F     Vorë     
QamilBretiDS1F     Vorë     
QazimQinamiDS1F     Berxullë     
QemalMarkuDS1F     Berxullë     
QemalDokuDS1F     Berxullë     
QerimDukaDS1F     Vorë     
Ramadan AhmatiDS1F     Prezë     
Ramazan KulliDS1F     Prezë     
RamazanMeziniDS1F     Prezë     
RamazanGjataDS1F     Vorë     
RamazanFeimiDS1F     Vorë     
RamizMukaDS1F     Berxullë     
RamizCenaDS1F     Berxullë     
RamizHakaDS1F     Berxullë     
Ramiz Mustafaj DS1F     Vorë     
RasimHasramaDS1F     Vorë     
RefatShibaDS1F     Vorë     
RefikShkurtiDS1F     Berxullë     
ResmijeQatoDS1F     Vorë     
RevidePicariDS1F     Vorë     
RexhepKoniDS1F     Berxullë     
RizaShehiDS1F     Berxullë     
RizaZylfoDS1F     Prezë     
Riza Shamku DS1F     Prezë     
Roland DurdajDS1F     Vorë     
RremziDrazhiDS1F     Berxullë     
RruzhdiMerjaDS1F     Vorë     
RudinaGërdeciDS1F     Vorë     
RufatKotarjaDS1F     Berxullë     
RustemMiciDS1F     Berxullë     
RustemGerdeciDS1F     Vorë     
SabaZelaDS1F     Prezë     
SabaIsmailiDS1F     Vorë     
SabahSinajDS1F     Berxullë     
Sabri KulliDS1F     Prezë     
Sabri Kaziu DS1F     Prezë     
SabrijePicariDS1F     Vorë     
SadriTotaDS1F     Berxullë     
Safet KoloshiDS1F     Prezë     
SaimirKastratiDS1F     Berxullë     
Sali Sallahi DS1F     Prezë     
SamandaIsmailiDS1F     Vorë     
SamiIsmailiDS1F     Vorë     
SatbereDragjoshiDS1F     Vorë     
SeladinBardhiDS1F     Berxullë     
Selamie HoxhaDS1F     Vorë     
SelimZikaDS1F     Vorë     
SelimMeçaDS1F     Vorë     
SelimPicariDS1F     Vorë     
ServetGerbolliDS1F     Berxullë     
ShabanShehiDS1F     Vorë     
Shaqir BudllaDS1F     Prezë     
ShaqirGërdeciDS1F     Vorë     
ShaqirPicariDS1F     Vorë     
ShefqetDrazhiDS1F     Berxullë     
ShefqetAllarajDS1F     Berxullë     
ShëlqimKuçiDS1F     Vorë     
ShemshiDafkuDS1F     Vorë     
SherifMuratajDS1F     Berxullë     
SherifPicariDS1F     Vorë     
Sherif KurtiDS1F     Prezë     
Sherife ShamkuDS1F     Prezë     
SherifeMuzhaqiDS1F     Vorë     
ShkëlzenLamaDS1F     Berxullë     
ShpetimShehiDS1F     Berxullë     
Shpëtim Korriku DS1F     Prezë     
ShpëtimOsmaniDS1F     Vorë     
ShpëtimKarreçiDS1F     Vorë     
SHPËTIMHOXHADS1F     Vorë     
ShpëtimGërdeciDS1F     Vorë     
Shpëtim Kulli DS1F     Prezë     
ShpresaNukaDS1F     Vorë     
ShqipeKarreçiDS1F     Vorë     
ShqipeShehiDS1F     Vorë     
Shukri Mustafaj DS1F     Vorë     
Shyqirije Mara DS1F     Vorë     
Shyqyri Halla DS1F     Prezë     
ShyqyriZikoDS1F     Vorë     
ShyqyrieLamaDS1F     Berxullë     
SinanBalliuDS1F     Berxullë     
Sinan Veizi DS1F     Prezë     
SinanLekaDS1F     Vorë     
SinanTopiDS1F     Vorë     
Skënder Gjinaj DS1F     Prezë     
SonilaMurguDS1F     Vorë     
SuatKoniDS1F     Vorë     
SureKasaDS1F     Vorë     
TahirMerjaDS1F     Vorë     
Tefik Gërdeci DS1F     Vorë     
ERVINTELHAJDS1F     Vorë     
Teuta GegaDS1F     Vorë     
ThëllazaAliuDS1F     Vorë     
Tije KurtiDS1F     Prezë     
Tufija Guga DS1F     Vorë     
Vahide Troshku DS1F     Vorë     
VaidKuçiDS1F     Vorë     
VaideCaniDS1F     Vorë     
VaitShehiDS1F     Vorë     
VajeMeziniDS1F     Prezë     
Vath Tereziu DS1F     Prezë     
Vera SkokuDS1F     Prezë     
VergjinushSinaDS1F     Vorë     
Veri ZajaDS1F     Prezë     
VitorDungaDS1F     Vorë     
VjollcaDrazhiDS1F     Berxullë     
VladimirLamaDS1F     Berxullë     
XhaferrHysenajDS1F     Berxullë     
XhavitDedej DS1F     Vorë     
XhemalMysliuDS1F     Vorë     
XhemaliPrendiDS1F     Berxullë     
XhemaliKurtiDS1F     Prezë     
XhevahirKoniDS1F     Berxullë     
XhevahirFloraDS1F     Vorë     
XhevahirKodraDS1F     Vorë     
XhevahirKuçiDS1F     Vorë     
Xhevair QoseDS1F     Vorë     
XhevdetXhafaDS1F     Vorë     
Xhevdet MehmetiDS1F     Prezë     
Xhevid Mesi DS1F     Prezë     
XhevitTushaDS1F     Berxullë     
XhevitBallaqeniDS1F     Prezë     
XhevitAliuDS1F     Vorë     
XhevrieLikaDS1F     Berxullë     
XhevrijeKoboçiDS1F     Vorë     
XhylferijeJataDS1F     Berxullë     
YlliPicariDS1F     Vorë     
YllsonCakollariDS1F     Vorë     
Ymer ZylfoDS1F     Prezë     
Ymer QehajajDS1F     Prezë     
Ymer Ibrahimi DS1F     Prezë     
ZijaMatraxhiDS1F     Berxullë     
ZijaXhakoniDS1F     Vorë     
ZijaHidriDS1F     Vorë     
ZonjëMalokuDS1F     Vorë     
Zydi DajaDS1F     Vorë     
ZyhdiAlbrahimiDS1F     Vorë     
ZylyfMerjaDS1F     Vorë     
PajtimCurajDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
BujarMucaDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Beqir Shqefni DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
MiftarKasa DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
AjlaCaushajDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Sabrije PicariDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Osman CekaDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Revide Picari DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
RustemGërdeci DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
BashkimGërdeci DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Gani MiciDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
AdemSula DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
QemalDokuDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Blerta Subashi DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
LutfijeKajmakuDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
FiqiriPicariDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Vorë     
Hamit CejkuDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Servet GerbolliDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Armida DervishiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
FatbardheCupiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
XhevahirKoni DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
NazmieSpahiuDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
MuratDragoshiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
AgimDomiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
SinanBalliuDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
RexhepKoniDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
BukurijeBeqiriDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
TijeKurti DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Agron Brako DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Fatmir Drazhi DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
PerparimKaciDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Ilirjan Matranxhi DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Ilmi Daku DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
Adem MukaDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
HamdiCupiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
PetritDomiDS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
EdisonCupi DS1FNr. 45 Date 23.06.2020    Berxullë     
IslamKulliDS1FNR.57 Date 25.06.2021    Vore     
AbdylShkozaDS2F     Vorë     
AdemHakaDS2F     Berxullë     
AfërditaMukaDS2F     Berxullë     
AfërditaPicariDS2F     Vorë     
Afërdita CangaDS2F     Vorë     
AfrimLamaDS2F     Vorë     
Agim Demirxhiu DS2F     Prezë     
Agim TereziuDS2F     Prezë     
AgimIsmailiDS2F     Vorë     
Agim TolaDS2F     Prezë     
AgronAliuDS2F     Vorë     
Agron Kuçi DS2F     Vorë     
AidaHakaDS2F     Vorë     
AjsheMuratiDS2F     Prezë     
AlbanÇobajDS2F     Vorë     
Alban AlushiDS2F     Prezë     
AleksandërAleksiDS2F     Vorë     
Alfred Kapllani DS2F     Prezë     
AliSipriDS2F     Vorë     
Ali Mesi DS2F     Prezë     
AlltaneMataDS2F     Berxullë     
AlmaSkënderiDS2F     Vorë     
AlpinaCubiDS2F     Vorë     
AltinaKarreçiDS2F     Vorë     
Arben Balla DS2F     Prezë     
ArbenPicariDS2F     Vorë     
ARBENKENGADS2F     Vorë     
ArdjanSukthiDS2F     Vorë     
ArjanAdemiDS2F     Vorë     
ArjanGërdeciDS2F     Vorë     
ArtanAliuDS2F     Vorë     
ArturMuçaDS2F     Vorë     
AsllanKulliDS2F     Prezë     
AstritIsmailiDS2F     Vorë     
AstritRamallariDS2F     Vorë     
AvdullahLushiDS2F     Berxullë     
AvziÇejkuDS2F     Berxullë     
BakiGjokaDS2F     Vorë     
BakiMaraDS2F     Vorë     
BakiGobajDS2F     Vorë     
BardhylSpahiuDS2F     Berxullë     
BashkimDemiriDS2F     Vorë     
BedriSheraDS2F     Berxullë     
Behrije ZelaDS2F     Prezë     
Beqir Subashi DS2F     Vorë     
BesimMiciDS2F     Berxullë     
BesimKaziuDS2F     Vorë     
BesimMuçaDS2F     Vorë     
BesnikHoxhaDS2F     Vorë     
BesnikPicariDS2F     Vorë     
BesnikKulliDS2F     Vorë     
BesnikMuçaDS2F     Vorë     
BesnikPicariDS2F     Vorë     
Betim Alushi DS2F     Prezë     
Bledar AlhasaDS2F     Vorë     
BlediRamaliuDS2F     Vorë     
BlerimKepiDS2F     Vorë     
BlerindaPezaDS2F     Vorë     
BrahimÇurajDS2F     Vorë     
BudllaGjyzeDS2F     Vorë     
BujarLekaDS2F     Berxullë     
BujarGërdeciDS2F     Vorë     
BujarIsmailiDS2F     Vorë     
BujarDedejDS2F     Vorë     
BujarePanajotiDS2F     Vorë     
Çlirim AvdoDS2F     Vorë     
Çlirim Kurti DS2F     Prezë     
DashamirKuçiDS2F     Vorë     
DashurijeIsmailiDS2F     Vorë     
DianaAliaDS2F     Vorë     
DritaZguriDS2F     Vorë     
EdisonDervishiDS2F     Berxullë     
EdmondSefajDS2F     Vorë     
Eduart AlvoraDS2F     Vorë     
EdvinaGjoniDS2F     Vorë     
EldaBrretiDS2F     Vorë     
Elfrida MaraDS2F     Vorë     
ElisKoniDS2F     Vorë     
ElmondHoxhaDS2F     Vorë     
Elona GordiDS2F     Vorë     
ElsonXhikaDS2F     Berxullë     
Elton BaçaDS2F     Vorë     
ElvinSkenderiDS2F     Vorë     
ElvisAruçiDS2F     Vorë     
EndritKananiDS2F     Vorë     
EnkelaMemaDS2F     Vorë     
EntjolOsmaniDS2F     Vorë     
Enver MinjaDS2F     Vorë     
ErgysAruçiDS2F     Vorë     
ErionSefajDS2F     Vorë     
ErionaMullahiDS2F     Vorë     
Ermal Budlla DS2F     Prezë     
ErmiraSela DS2F     Vorë     
FabjanManxiDS2F     Vorë     
FadilMuçaDS2F     Vorë     
Fatbardha MetaDS2F     Vorë     
FatimeMerjaDS2F     Vorë     
FatjonaPalushiDS2F     Vorë     
FatmirBrukaDS2F     Berxullë     
Fatmir Elezi DS2F     Prezë     
FatosMustafaDS2F     Vorë     
FerideMukaDS2F     Prezë     
FeridePicariDS2F     Vorë     
FerikDukaDS2F     Vorë     
FilipHaliliDS2F     Vorë     
FiqiriVrioniDS2F     Vorë     
FloraHaxhiuDS2F     Vorë     
FluturimDedejDS2F     Vorë     
Gazmir Kodra DS2F     Vorë     
GentianMemaDS2F     Vorë     
GentjanaKokaDS2F     Vorë     
Gëzim MeziniDS2F     Prezë     
Gëzim XhixhaDS2F     Vorë     
Gjergj Hatellari DS2F     Vorë     
GjonMarkuDS2F     Vorë     
GjyzeBudllaDS2F     Vorë     
HabipDervishiDS2F     Berxullë     
HakiIbrahimiDS2F     Vorë     
Halil Sheshori DS2F     Prezë     
HalilDragjoshiDS2F     Vorë     
Halit Lama DS2F     Vorë     
Hamdi Merja DS2F     Vorë     
HamitHakaDS2F     Berxullë     
HamitTerziaDS2F     Vorë     
HamzaSipriDS2F     Vorë     
HankeGjokaDS2F     Vorë     
HasanZeneliDS2F     Berxullë     
HasanHasaniDS2F     Prezë     
Hatije HasaniDS2F     Prezë     
HatixheSubashiDS2F     Vorë     
Haxhi ColjaDS2F     Prezë     
Haxhi LokaDS2F     Prezë     
Haxhi Gjata DS2F     Prezë     
HaxhiBrahimajDS2F     Vorë     
HaxhiGjoka DS2F     Vorë     
HaxhiDemirxhiuDS2F     Vorë     
HaxhiHoxhaDS2F     Berxullë     
Haxhi KulliDS2F     Prezë     
HaxhirePicariDS2F     Vorë     
HaxhireÇekaDS2F     Vorë     
HekuranDakuDS2F     Berxullë     
HikeShpatiDS2F     Vorë     
HyqmetMukjaDS2F     Vorë     
Hysen FjoraDS2F     Prezë     
IbrahimMetaDS2F     Vorë     
IdajetKuçiDS2F     Vorë     
IkbaleSutaDS2F     Vorë     
IlirLeshiDS2F     Berxullë     
IlirÇekaDS2F     Vorë     
Ilir Skoku DS2F     Vorë     
IlirBaçiDS2F     Vorë     
Ilir CikuDS2F     Prezë     
Ilir SubashiDS2F     Vorë     
IlmiBrakaDS2F     Vorë     
Ilmi BiciDS2F     Vorë     
Imer Sula DS2F     Vorë     
Ina SukthiDS2F     Prezë     
IrisBrakoDS2F     Vorë     
IslamMiciDS2F     Berxullë     
IslamHoxhaDS2F     Vorë     
IslamDervishiDS2F     Vorë     
IslamCubiDS2F     Vorë     
IsmailKulliDS2F     Vorë     
IsmetKantoDS2F     Vorë     
IsmetePërfundiDS2F     Vorë     
IzetBibaDS2F     Vorë     
IzmirLitaDS2F     Berxullë     
Jashar Koka DS2F     Vorë     
JeminPeposhiDS2F     Berxullë     
JeminDurdajDS2F     Vorë     
JetaÇelaDS2F     Vorë     
JonuzHasramaDS2F     Vorë     
KadriHebovijaDS2F     Vorë     
Kadri KuçiDS2F     Vorë     
KimeteVodhaDS2F     Prezë     
KimeteLukuDS2F     Vorë     
KlajdiPirjasiDS2F     Berxullë     
KlodianBizariDS2F     Vorë     
Klodian Huqi DS2F     Vorë     
KlodianMuzhaqiDS2F     Vorë     
KlodiolaFerkoDS2F     Vorë     
KlodjanKarajDS2F     Vorë     
KristaqHasramaDS2F     Vorë     
Kujtim KasmiDS2F     Prezë     
KujtimNaskaDS2F     Vorë     
Kujtim AxhaDS2F     Prezë     
Kujtim Zika DS2F     Vorë     
Kujtime SpahiuDS2F     Vorë     
LafturijeSkukaDS2F     Vorë     
Laje HaxhiuDS2F     Vorë     
LatifSkuraDS2F     Vorë     
LaureteMerjaDS2F     Vorë     
LavdrimSubashiDS2F     Vorë     
LefteriZylfoDS2F     Vorë     
LeonoraGjoniDS2F     Vorë     
LijeMukaDS2F     Berxullë     
LirijeDaciDS2F     Vorë     
LulzimAliuDS2F     Vorë     
Lulzim KodraDS2F     Vorë     
LumturijeDervishiDS2F     Berxullë     
LutfiÇekaDS2F     Vorë     
MahirAlbrahimiDS2F     Vorë     
ManjolaDokuDS2F     Vorë     
ManushaqeDragjoshiDS2F     Vorë     
ManushaqeMeziniDS2F     Vorë     
MarkelianDervishiDS2F     Vorë     
MediCelamiDS2F     Vorë     
MentorHasramaDS2F     Vorë     
Merita BeljaDS2F     Prezë     
MersinMuratajDS2F     Berxullë     
MeslymDungaDS2F     Vorë     
Mhill TroksiDS2F     Vorë     
MilaimDomiDS2F     Vorë     
MineVranaDS2F     Prezë     
MineÇekaDS2F     Vorë     
MisimAliajDS2F     Berxullë     
MuharremTotaDS2F     Berxullë     
MuharremVrahiDS2F     Prezë     
MukadesBulkuDS2F     Vorë     
MURATKORRIKUDS2F     Vorë     
MuratKoniDS2F     Vorë     
MuratZguriDS2F     Vorë     
MusaShehuDS2F     Vorë     
MustafaHetiDS2F     Berxullë     
MustafaShtrazaDS2F     Berxullë     
MustafaAliçkaDS2F     Vorë     
MyrtezaZikaDS2F     Vorë     
Myslim KuçiDS2F     Vorë     
MyzejenMuçaDS2F     Vorë     
NaileMuzhikaDS2F     Vorë     
NaimDervishiDS2F     Vorë     
NaimKarreçiDS2F     Vorë     
NaimMaraDS2F     Vorë     
NaimeKoniDS2F     Vorë     
Namir SelaDS2F     Prezë     
NastaPriftiDS2F     Vorë     
NazmiBretiDS2F     Vorë     
NazmiPreviziDS2F     Vorë     
NazmiSipriDS2F     Vorë     
Nazmi DemerxhiuDS2F     Prezë     
NazmieKurtiDS2F     Vorë     
Neki ShehuDS2F     Prezë     
NezirOsmaniDS2F     Vorë     
NigjareÇobajDS2F     Vorë     
NuriAllushiDS2F     Vorë     
Nurije KamberiDS2F     Prezë     
OltiGjokaDS2F     Vorë     
OrnelaAllmeta DS2F     Vorë     
Osman KurtiDS2F     Prezë     
OsmanPaciDS2F     Vorë     
OsmanLokaDS2F     Vorë     
PajtimPillatiDS2F     Vorë     
PalNikollaDS2F     Vorë     
PaolaSilvaniDS2F     Prezë     
Pashe Halla DS2F     Prezë     
PellumbHoxhaDS2F     Vorë     
PerparimGuzaDS2F     Vorë     
PërparimKurtiDS2F     Vorë     
PetritKaramuçaDS2F     Vorë     
Petrit Kapllani DS2F     Prezë     
Petrit GordiDS2F     Vorë     
PranveraLalaDS2F     Vorë     
PrendPalushiDS2F     Vorë     
Qazim Mezini DS2F     Prezë     
QazimDukaDS2F     Vorë     
QazimAlvoraDS2F     Vorë     
QazimIsmailiDS2F     Vorë     
Qazim SheshoriDS2F     Prezë     
QefajeteCalaDS2F     Berxullë     
QemalDukaDS2F     Vorë     
QemalBretiDS2F     Vorë     
QemalHaxhiuDS2F     Vorë     
QemalMemaDS2F     Vorë     
QemalLebaDS2F     Vorë     
Rabije HoxhaDS2F     Prezë     
RahmiSubashiDS2F     Vorë     
RamadanMustafajDS2F     Vorë     
RasimCejkuDS2F     Berxullë     
RasimHuliDS2F     Berxullë     
ResmijeMukaDS2F     Vorë     
Rexhep LimanaqiDS2F     Prezë     
RexhepDemirxhiu DS2F     Vorë     
RexhepDybeliDS2F     Vorë     
Rexhep VranaDS2F     Prezë     
RizaTerziuDS2F     Vorë     
RizaKuçiDS2F     Vorë     
RizvanHoxhaDS2F     Vorë     
RozalinHykaDS2F     Vorë     
RozetaKokaDS2F     Vorë     
RozinaMarkuDS2F     Vorë     
RusheBretiDS2F     Vorë     
RuzhdiKepiDS2F     Prezë     
SabaGjokaDS2F     Vorë     
SabaMesitiDS2F     Vorë     
Sabrije KaçurriDS2F     Prezë     
SaliDukaDS2F     Vorë     
SaliKobociDS2F     Vorë     
SamiGjokaDS2F     Vorë     
Sanie Kepi DS2F     Prezë     
SaxhideBeqiriDS2F     Berxullë     
SelamGjetaDS2F     Berxullë     
SelamAgoDS2F     Vorë     
SelimAliuDS2F     Vorë     
SelmanMaraDS2F     Vorë     
SelmanLokaDS2F     Vorë     
ShabanShimaDS2F     Vorë     
ShabanMalokuDS2F     Vorë     
ShaipCaniDS2F     Vorë     
ShefkiMarkuDS2F     Berxullë     
ShefqetTopiDS2F     Vorë     
SherifHoxhaDS2F     Prezë     
ShkelqimAlushiDS2F     Vorë     
ShkëlqimBylykuDS2F     Vorë     
ShkelzenPrenciDS2F     Berxullë     
ShkëlzenMarkuDS2F     Berxullë     
Shkëlzen Gomshi DS2F     Vorë     
ShpetimSubashiDS2F     Vorë     
ShpëtimMesiDS2F     Vorë     
ShpresaAliçkaDS2F     Vorë     
ShpresaSpahiuDS2F     Vorë     
ShqipeHoxhaDS2F     Vorë     
ShqipojaMamoçiDS2F     Vorë     
Shqiponja HakaDS2F     Vorë     
ShyqyriKaziuDS2F     Prezë     
ShyqyriPajaDS2F     Prezë     
Sinan DemiriDS2F     Prezë     
SokolMusollariDS2F     Vorë     
Sotiraq Babliku DS2F     Vorë     
StoliTopiDS2F     Vorë     
SulejmanLohjaDS2F     Vorë     
SulltaneTomjaDS2F     Vorë     
SuzanaLikaDS2F     Vorë     
TahirHakaDS2F     Berxullë     
TahirSubashiDS2F     Vorë     
TefikMukaDS2F     Berxullë     
TefikSubashiDS2F     Vorë     
TeftaHoxhaDS2F     Vorë     
Tushe TroshkuDS2F     Vorë     
ValbonaMemaDS2F     Prezë     
ValentinaTerziuDS2F     Vorë     
VebiSubashiDS2F     Vorë     
VioletaDungaDS2F     Vorë     
VitorBurajDS2F     Vorë     
Vitori AleksiDS2F     Vorë     
VjollcaMuçaDS2F     Vorë     
VjollcaSinaDS2F     Vorë     
XhaferrPërzhillaDS2F     Berxullë     
XheladinKoldashiDS2F     Vorë     
Xhelal Fiora DS2F     Prezë     
XhemalMataDS2F     Berxullë     
XhemalMerjaDS2F     Vorë     
XhevahirBociDS2F     Vorë     
XhevitTotaDS2F     Berxullë     
Xhevit SubashiDS2F     Vorë     
XhoanaAliuDS2F     Vorë     
XhumajeZylfoDS2F     Prezë     
YlberCakaDS2F     Vorë     
YlliVranaDS2F     Prezë     
YlliMeziniDS2F     Vorë     
ZarifLilaDS2F     Vorë     
ZefPjetraDS2F     Vorë     
Zemrite GjanaDS2F     Vorë     
ZylyfHaxhiuDS2F     Vorë     
SHERIFDACIDS2F     Vore     
Nertila DomiDS2FNr.57 Date 25.06.2021    Vore     
Blerim KepiDS2FNr.57 Date 25.06.2021    Vore     
RahmiJataDS2FNr.57 Date 25.06.2021    Domje     
AbdullaXhixhaDS3F     Vorë     
Abdulla SheshoriDS3F     Vorë     
Adivije Rrapi DS3F     Vorë     
AgimKurseliDS3F     Vorë     
AgronShkurtiDS3F     Berxullë     
Altin ZylfoDS3F     Prezë     
AndriSubashiDS3F     Vorë     
AnilaMaraDS3F     Vorë     
ArbenGërdeciDS3F     Vorë     
ArbenMarkuDS3F     Vorë     
Ardian MaraDS3F     Vorë     
ArifCelamiDS3F     Vorë     
ArjanKurtiDS3F     Vorë     
ArjanaAgajDS3F     Vorë     
ArtianMustafajDS3F     Vorë     
ArturMullajDS3F     Vorë     
AsllanRamaliuDS3F     Vorë     
BakusheBegteshiDS3F     Vorë     
BardhylDervishiDS3F     Vorë     
BariLleshiDS3F     Berxullë     
Barije Ismaili DS3F     Vorë     
BashkimDomaDS3F     Berxullë     
BehareKorrikuDS3F     Vorë     
BekimLokaDS3F     Berxullë     
BeqirKoniDS3F     Berxullë     
Beqir ZylfoDS3F     Prezë     
BeqirIsmailiDS3F     Vorë     
BesimAllarajDS3F     Berxullë     
BesimHaxhiuDS3F     Vorë     
BesnikHasramaDS3F     Vorë     
BesnikKaziuDS3F     Vorë     
Besnik KuçiDS3F     Vorë     
BilalHasramaDS3F     Vorë     
BlenisKulliDS3F     Vorë     
Blerim Ciku DS3F     Prezë     
BrahimBrahimajDS3F     Vorë     
BujarPullumajDS3F     Vorë     
BujarKuçiDS3F     Vorë     
DonikaGjokaDS3F     Vorë     
DritanGjokaDS3F     Vorë     
DritanMemaDS3F     Vorë     
DylaverCarunguDS3F     Vorë     
EdliraHoxhaDS3F     Prezë     
ElsaCubiDS3F     Vorë     
Ermilis MuçaDS3F     Vorë     
ErmirAliçkaDS3F     Vorë     
Ermir BudllaDS3F     Vorë     
EtmondXhanariDS3F     Vorë     
Fadil IsmailiDS3F     Vorë     
Fatmir IbrahimiDS3F     Prezë     
Fatmir HysajDS3F     Vorë     
FatmiraAlushiDS3F     Vorë     
Ferhat Hasrama DS3F     Vorë     
FiqiriPicariDS3F     Vorë     
ForcimSpahiuDS3F     Vorë     
FotaqLakoDS3F     Vorë     
FrankoMuhaxhiriDS3F     Vorë     
GentianSadikuDS3F     Vorë     
GentjanaMucaDS3F     Vorë     
GezimHysaDS3F     Vorë     
GëzimDemirajDS3F     Vorë     
GëzimSpahiuDS3F     Vorë     
HajrijeMaliDS3F     Vorë     
HalitZguri DS3F     Vorë     
HamdiSubashiDS3F     Vorë     
HamdiVranaDS3F     Vorë     
HankeAlmetaDS3F     Vorë     
HaxhiDukaDS3F     Vorë     
Huzur MethasaniDS3F     Vorë     
IkmeteHalaDS3F     Vorë     
IlirMullahiDS3F     Vorë     
ilirThaçiDS3F     Vorë     
IlirTragajDS3F     Vorë     
ImerDomiDS3F     Berxullë     
IrfanBylykuDS3F     Vorë     
Isa PajaDS3F     Prezë     
IslamTotaDS3F     Berxullë     
JonuzShkrepiDS3F     Vorë     
KadriLelaDS3F     Vorë     
Kadri Kubati DS3F     Prezë     
KasemKoniDS3F     Vorë     
LadimirSadikllariDS3F     Vorë     
LatifGerdeciDS3F     Vorë     
LeonardAliuDS3F     Vorë     
LuanCaniDS3F     Vorë     
LuftullaAdemiDS3F     Vorë     
LuftullaSubashiDS3F     Vorë     
LulzimDerjajDS3F     Vorë     
LulzimVranaDS3F     Vorë     
LumturiSalkuDS3F     Vorë     
MariglenPicariDS3F     Vorë     
Mariglen MuçaDS3F     Vorë     
MarioDikaDS3F     Vorë     
Martin MaklekajDS3F     Vorë     
MetlliRustemiDS3F     Berxullë     
MirandaHysajDS3F     Vorë     
MirandaTusha(Murrani)DS3F     Vorë     
MuhametHasramaDS3F     Berxullë     
MustafaMustafajDS3F     Vorë     
NaileShaniDS3F     Vorë     
NaimKaramuçaDS3F     Vorë     
NazmiMukaDS3F     Vorë     
NikollUlndreajDS3F     Vorë     
OrgesMetaliuDS3F     Vorë     
PajtimMuçaDS3F     Vorë     
PëllumbTereziuDS3F     Vorë     
Petref MeshauDS3F     Vorë     
Petrit HallaDS3F     Prezë     
QanijeDedejDS3F     Vorë     
QemalBerberiDS3F     Vorë     
QemalMaraDS3F     Vorë     
RakipDishaDS3F     Vorë     
RefkiPeposhiDS3F     Berxullë     
RefkiTotaDS3F     Berxullë     
RexhepFejzaDS3F     Vorë     
RolandDajaDS3F     Vorë     
RozetaKoniDS3F     Vorë     
RozetaRumi DS3F     Vorë     
RrapoMusollariDS3F     Vorë     
RruzhdijeHaliliDS3F     Vorë     
RustemKamberiDS3F     Prezë     
RustemZguriDS3F     Vorë     
Ruzhdi KuçiDS3F     Vorë     
SabriPicariDS3F     Vorë     
Sadete KoniDS3F     Vorë     
Sali Paci DS3F     Vorë     
Sami Gërdeci DS3F     Vorë     
SamiHasaDS3F     Vorë     
Shaqir Limanaqi DS3F     Prezë     
ShefqetBaçiDS3F     Vorë     
ShefqetMukaDS3F     Vorë     
SherifBylykuDS3F     Vorë     
SherifDaciDS3F     Prezë     
SherifPriskaDS3F     Vorë     
SherifeDervishi DS3F     Vorë     
ShkëlqimKishtaDS3F     Vorë     
ShkëlqimXhixhaDS3F     Vorë     
ShpendMinjaDS3F     Vorë     
ShyqyriBretiDS3F     Vorë     
SkënderKamberiDS3F     Vorë     
Skënder KubatiDS3F     Prezë     
TafilSulajDS3F     Berxullë     
TauLandGërdeciDS3F     Vorë     
ValmiraCorajDS3F     Vorë     
VehbiManollariDS3F     Berxullë     
VeselVaniDS3F     Berxullë     
VladimirAsllanajDS3F     Vorë     
XheladinSubashiDS3F     Vorë     
Xherdomeniko IsmailiDS3F     Vorë     
ZenelHoxhaDS3F     Vorë     
SkenderDervishiDS3FNr.57 Date 25.06.2021    Berxulle     
Selim HoxhaDS3FNr.57 Date 25.06.2021    Sharge     
HajredinDafkuDS3FNr.57 Date 25.06.2021    Marqinet     
Qamil Hoda DS4F     Marqinet     
Arben Suta DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Nazmi Bylyku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Xhemiko Feja DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Ramazan Prini DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Behar Mora DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Edison Picari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Muim Kociraj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Koder-Vore     
Sefedin Gjoka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Ramazan Nikolla DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Hysen Carungu DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Ramazan Lila DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Fadil Kaloshi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Sabri Prenci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Zoje Mexhaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Ardit Gerdeci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gerdec     
Bujar Zylfo DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Zyber Zylfo DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Olsi Cerra DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Refat Bala DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gerdec     
Agim Dova DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Fatime Murati DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Bashkim Gerdeci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Hasan Bylyku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Enxhi Tolellari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Fiqiri Osmani DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Flamur Duka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Berxull     
Riza Goga DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gjokaj     
Xhelal Madana DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Luljeta Madana DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Bujar Topi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Sharge     
Ahmet Sokoli DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Besnik Terziu DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Sharge     
Roland Dunga DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Hamid Hajdari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Bujar Bylyku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Artan Hasrama DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Sami Daja DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Fiqiri Mici DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gjokaj     
Nevruz Loka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Mimoza Koni DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gjokaj     
Hasan Mesiti DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Naim Mena DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Xhemal Mena DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Bashkim Dervishi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Besnik Gerdeci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gerdec     
Ike Bicaku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Picar     
Edmond Muka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gerdec     
Vjollca Muka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gerdec     
Ermir Heti DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Berxull     
Anuar Kuci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Idriz Haxhiu DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Koder-Vore     
Ervin Cenaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Berxull     
Fadil Picari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Bashkim Dafku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Fluturim Sahitaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Sabri Tereziu DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Sharge     
Gezim Koni DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Berxull     
Astrit Gjika DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Ramadan Sianaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Dituri Koci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Agim Kuci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Edoardo Mici DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Qemal Leba DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Enver Murati DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Ramiz Alla DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Arben Picari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Besim Lama DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Halit Lama DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Afrim Lama DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Qazim Ismaili DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Artur Mullaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Besim Muca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Besnik Cejku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Selim Muca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Sybe Mema DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Blerina Domi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Mentor Lika DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Elion Kuci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Alfred Sipri DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Adem Sipri DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Gezim Sallaku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Medi Salko DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Kujtim Kacurri DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Albert Salko DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Xhavit Alvora DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Murat Salku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Petrit Gjoka DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Kujtim Kuci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Ndricim Qinami DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Picar     
Arben Subashi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Arben Leba Dhe Ferik Leba DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Shehap Krasniqi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Skender Hajdari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Xhevdet Xhaferaj DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Skifter Spahiu DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Ilir Stojku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Mine Mukja DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Nuri Gerdeci DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Mariglen Muzhaqi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Pajtim Muca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Petrit Halla DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Preze     
Petrit Dema DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Sharge     
Metush Tota DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Domje     
Hamza Sipri DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gjokaj     
Sulejman Krasniqi DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marqinet     
Xhon Ndreca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Ladimir Sadikllari DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Vore     
Hatixhe Muca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Seid Daja DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Xhevdet Bylyku DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Marikaj     
Petrit Muca DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Mucaj     
Ibrahim Koni DS4FVKB.64 DATE 04.09.2020    Gjokaj     
Osman Picari DS4FNr.57 Date 25.06.2021    Vore     
Mirjan Haxhiu DS4FNr.57 Date 25.06.2021    Koder Vore     
Agim Delia  DS4FNr.57 Date 25.06.2021    Gerdec     
HAXHI KACA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MUCAJ     
FAHRI LALA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    VORE     
REXHEP SUKTHI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
SAHIT KONI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    VORE     
SALI BRETI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    SHARGE     
NAZMI DUKA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    VORE     
ENVER KUCI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    VORE     
DRITA VRANA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
GAFURR LAMALLARI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MARIKAJ     
DRITA BRETI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    SHARGE     
SHPRESA SHEHI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    GJOKAJ     
MYSLIM XHIXHA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MARIKAJ     
BESNIK KAPLLANI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
FABIOLA ISMAILI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MARQINET     
NAZMI KURTI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
GAZMIR KAPLLANI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
ERMAL MESI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
FISNIK MUCA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MUCAJ     
AHMET MIFTARAJ DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PICAR     
HAKI XHAFERAJ DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
RAMAZAN KORRIKU DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
KADISHE KOVACI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    SHARGE     
XHEMAL MESI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
JUUAN DEMIRXHIU DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
LUAN DEDEJ DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PICAR     
QEMAL SHATELI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    GJOKAJ     
BASHKIM PICARI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    KODER-VORE     
HASAN SELA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
SHPETIM XHIXHA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    MARIKAJ     
PETRIT SELA DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
HATIXHE IBRAHIMI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
ILIR DEMIRXHIU DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
SELIM DURISHTI DS5FNr.57 Date 25.06.2021    BERXULL     
PASHE CARUNGU DS5FNr.57 Date 25.06.2021    PREZE     
ALBANA MUZHAQI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
ATIXHE KAJO DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
KOL DOMI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
RESMIJE BIBA DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
IDAJET XHANARI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
ARBEN HASANI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
PULLUMB BALA DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
BRIGENA KOKICI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
ASQERI KOKICI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
GEZIM ALIAJ DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
MUSTAFA BUFI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
AVNI SHEMBITRAKU DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
Pellumb Koci  DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
Elez Gega DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
LUZIME MULLAYMER1 DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
SHPETIM ALIJA DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
SPAHI KOCI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
VELI DANUSHI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
DIN SUROCAJ DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
HASAN HASANAJ DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
FATMIR ABEDIN DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
ROBERT GERBI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
LIRIDON HALAL! DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
VERXHINO DUNDO DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
Maksut Hasrama DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore     
NAZMI SUBASHI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Marikaj      
SHEFQET SUBASHI DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Marikaj      
BESIM DUNGA DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Marikaj      
Arben Picari DS5FNr. 61 Date 04.09.2020    Vore      
Rruzhdi Methasani DS5FNr. 103 Date 24.12.2020    Vore      
Nexhmije Ducka DS5FNr. 103 Date 24.12.2020    Vore      
Gani Zela  DS5FNr. 103 Date 24.12.2020    Vore      
Rrahman Lushi  DS5FNr. 103 Date 24.12.2020    Vore      
Emine Tafa DS5FNr.6 Date 14.01.2021    Berxulle     
Naxhije Dervishi  DS5FNr.6 Date 14.01.2021    Berxulle     
ALBANCOBAJDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
FLUTURIMDEDEJDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
SALIDUKADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
VITORBURAJDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
KLODJANBIZARIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
LUFTULLAADEMIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ISMAILGJABRIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
HYSENHOXHADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
SHERIFPICARIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ISMAILMATRANXHIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
QEMALDOKUDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
FERIDEMTJKADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
BEHRIJEZELADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
JAHEQINAMIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
FERIKDUKADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
GEZIMSALLAKUDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
QEMALLEBADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
PETRITHALLADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ENVERMURATIDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
RAMIZALLADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
IBRAHIMKONIDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ARBENPICARIDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
HAMZASEPRIDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
BESIMLAMADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
AFRIMLAMADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
HALITLAMADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
QAZIMISMAILIDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
PETRITDEMADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
HANKEALMETADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ARTURMULLAJDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
NAIMKARAMUCADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
NAFIJEVRAHIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
QAZIMDUKADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
KASEMHAFIZIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
NAZMIESPAHIUDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
BESNIKCEJKUDS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
FIQIRIDUKADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
MARVIDAVILADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
ADIVUERRAPIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
BESIMMUCADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
QAMILALHASADS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
PELLUMBPICARIDS5FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
RAMAZANNIKOLLADS4FNr.11 DATE 08.02.2021 Nr 42 (10.06.2020)  Vore     
YLLI KOVACI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    Vore     
MIMOZA HASA DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    SHARGE     
ALBANA MUZHAQI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    VORE     
ZENEL BYLYKU DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    VORE     
BASHKIM KONI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    MARIKAJ     
XHELAL PRINT DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    GJOKAJ     
PETRIT KONI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    SHARGE     
SADRI AVDYLI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    GJOKAJ     
NDREC PRENGA DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    DOMJE     
RIFAN SUBASHI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    MARIKAJ     
HURME SUBASHI DS5FNr. 33 Date 16/04/2021    MARIKAJ     
AGIM BAÇA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ     
ORJADA MUÇA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
KALOSH GJETA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ENVER MALOKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
Ilmi Haxhiu DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ISMAIL TTJSI-tA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
DRITA MALOKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
LULZIM BALLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ILIR SHEHU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SINAN PICARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RAMAZAN BURAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BILBIL IDRIZI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ZONJE SADIKLLARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RAMAZAN KUKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HASAN KRYEMADHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
QEMAL ELEZI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
Halil Haxhiu DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
JAHO LEKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
PETRIT BALA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
FATOS HAXHIU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BUJAR HAXHIU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SERVET $ELA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BASHKIM GRRICA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SAMI MURA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RAMAZAN SUBASHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
MIRAT SINANAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
RIFAN SUBASHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
BESNIK SUBASHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
AVNI MERJA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SHKELQIM STOJKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
NAIM KUPI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
NDREC PRENGA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
NAIM GJATA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
VERIE GJATA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SADIK GJATA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SEIT GJATA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SHPETIM DUNGA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
PETRIT KUPI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
XHEVDET BYLYKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
DAVE BURGU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
VATH BALA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
QEMAL SUBASHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
BUKURIJE BALA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
HAKI BICI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SAMI KURTI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
KUJTIM TUSHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
MYSLIM MOLLAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
RRAI-IMAN BYLYKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
FLUTURA XHIXHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
RESHIT MARIKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
FATBARDHA MUÇA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
SANIJE KONÌ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARIKAJ      
NAZMI ISMAILI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
HAMDI PICARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
XHUMAJE PICARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
LUTFIJE HAKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
RAMAZAN NIKOLLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
RAMIZ ALLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
SAIMIR DISHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
ALBERT DOCE DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
IMER SHEHU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
ENVER MURATI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    MARQINET     
SHERIF ISMAILI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ALI GERDECI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ALI ALVORA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
VAIT HASRAMA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
GURI PASHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BESIM ALVORA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
KUJDESI MATRANXHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ARTAN MURA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
PETRIT SHERA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
KUJTIM XHELLESHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
CAJE HASRAMA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HAZIZ ALHASA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ISHE ALVORA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RESUL DEVOLLI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
XHEVAHIR BORUFI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ADEM SHERA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
PETRIT MUÇA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
AGRON MERAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
Bashkim Dulellari DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
LEFTERIJE XHELOLLARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RAMADAN BRETI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
GJON BUSHGJOKAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HASAN TERZIU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ISMAIL TOPI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
VATH MUZHAQI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
PETRIT DEMA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
AGIM DEDEJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
JAKUP PICARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
AGIM MUCCA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BASHKIM DEDEJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ASLLAN HAMZA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
REXHEP SIPR1 DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
NAIM HAMZAI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
DURIM IDRIZI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
MUHARREM MARA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
KUJTIM DUKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BASHKIM KONI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
BAJAME SIPRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SAID BURAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HAMDI MALI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
RUSTEM SIPRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
VELI SHEHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
NEVRUZ SEITLLARI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SHAQIR SIPRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HAZIS SIPRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SHERIF ZYLFO DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HAVA CAKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
EQEREM MULAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
XHEMALI SHESHAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
TUSHE IMAMI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
GEZIM MEMA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
MUNARREM KURTI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
ARJAN DACI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
BEDRI ZELA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
NADIRE KAMBERI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
VATH AXHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
SHABAN BUDLLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
MUHARREM DODA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
QAMIL SHAMKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
HASAN DEMIRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
HAJDAR MEZINI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
Ramadan Jakupi DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
ILJAZ DAFKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
Sulejman Xhaferraj  DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
IDRIZ MESI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
OSMAN ZYLFO DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
GEZIM ZYLFO DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
BAJRAM IMAMI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
BASHKIM ALUSHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
XHAVIT ALUSHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
MUHARREM DODA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
GEZIM ELEZI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
REXHEP HALLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    PREZE     
FADIL MICAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
HALIL MUKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
FIQIRI SAFA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
MEHDI MURATI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
BUJAR MUKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
REXHEP SHERA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
GERTA EJKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
AGIM BALLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
MARIME MARKU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
KUJTIM LLESHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
VEXHI TUSHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
BASHKIM KURTI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
ELTON MARA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
YLBER KASTRATI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
IBRAHIM GJOKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
SHAQIR VANI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
SADIK PEPOSHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
XHEVAHIRE BALOSHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
VAHIT DERVISHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
QANI MUKA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
ZYBER ALLMETA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
FATMIR SHEHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    BERXULLE     
XHEVDET JATA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SAMI LAME DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
ZYLFI DRAZHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
MALIK HOXHA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HIDAJET SPAHIU DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
HASAN DOMI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
QEFSERE MICAJ DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
MERSIN BILLA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
AZEM KURTASHI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
XHEMALI KABOÇI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
MUSTAFA GJABRI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
LUMTURIE XHEBEXHIA DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
SADRI AVDYLI DS5FNr.53 Date 22.07.2020    VORE     
DILAVER LEKA  DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
MIREL SHPATI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
FEJZULLAH TOPI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
DRITA KURTI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
Medi Picari DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
Jetmir Duka  DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
MALIK MEMA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
NAZMI SIPRI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
LORENC MERJA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
MUSTAFA QEHAJAJ DS5FNr.61 Date 04.09.2020    VORE     
SHERIF HALLA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
BESNIK PUPA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
FATIME BUDLLA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
VIOLLCA HASA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
GEZIM GOMSHI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
HASAN CAKA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
FIQIRI KURTI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
PREZE ALEKSANDER MULLAJ DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
SHUKRI GERBOLLI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
DURIM SHAMKU DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
Bardhyl Mullaj DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
Muharrem Mullaj  DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
SHEQERE BALA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
AFRIM BESHIRI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
GEZIM BESHIRI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
AGIM DACI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
JONUZ ZYLFO DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
SULEJMAN KASA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
KUJTIM ZYLFO DS5FNr.61 Date 04.09.2020    PREZE     
SINAN CAKA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
SHABAN REZI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
Bajram Dervishi DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
Naxhije Cena  DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
PETRIT KONI DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
ASTRIT QAMA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    BERXULLE     
BEQIR LAMA DS5FNr.61 Date 04.09.2020    DOMJE     
AGIM ALVORA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MUCAJ     
AGIN DERVISH] DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MUCAI     
ALBAN COBAJ DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
ASLLAN HAMZA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    KUC     
JADE QINAMI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
ADIVUE RRAPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARQINET     
BEDRI ZELA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
EMINE TAFA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    BERXULL     
FLUTUR1M DEDEJ DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
GANI ZELA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
GEZIM BESHIRI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PALAQ     
MUHARREM DODA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
MUSTAFA QEHAJAJ DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
MYSLYM HAMZA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    KIN     
NEXHMUE DUCICA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
RRAHMAN LUSHI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    DOMJE     
SHABAN SHIMA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
Sulejman Bylyku DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARIKAJ     
VITOR BURAJ DS5FNr.34 Date 16.04.2021    GJOKAJ     
ASTRIT HOXHA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    BERXULLE     
LUFTULLA ADEMI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARIKAJ     
ISMAIL GJABRI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    DOMJE     
SHERIF PICARI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PICAR     
QEMAL DOKU DS5FNr.34 Date 16.04.2021    BERXULLE     
FERIDE MUKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
BEHFUJE MLA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
FERIK DUKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
HANKE ALMETA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
NAIM KARAMUCA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
NAN-1E VRAHI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
QAZIM DUKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    KIX     
KASEM HAFIZI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
FIQIRI DUKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    KUC     
MARVIDA VILA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
QAMIL ALHASA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PICAR     
Pellumb Vicari DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARQINET      
Hajrulla Rrapi  DS5FNr.34 Date 16.04.2021     MARQINET      
Bulent Picari DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PICAR     
Ramazan Teremu DS5FNr.34 Date 16.04.2021    SHARGE      
URIM SKEJA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    GERDEC     
AGIM BULKU DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
KADRI KEPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
XHEVDET MUCA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
ALTIN KURT! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
AGIM LAMA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    DOMJE     
BLEDAR KURT! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
SHEFQET KEPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
FITNETE SHIMA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
REXHEP CAM DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
KRISTAQ FUQ! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
LUTFI LIKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARQINET     
URIM SKEJA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
AGIM BULKU DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARIKAJ     
KADRI KEPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    BERXULL     
XHEVDET MUCA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARIKAJ     
ALTIN KURT! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    KIX     
AGIM LAMA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MUCAJ     
BLEDAR KURT! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MARIKAJ     
SHEFQET KEPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    MUCAJ     
FITNETE SHIMA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    PREZE     
REXHEP CAM DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
KRISTAQ FUQ! DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
LUTFI LIKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
XHUMAJE PICARI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
HYSNI KUCI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
NAIME SUBASHI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
NAXITIJE DERVISHI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
RRUZHDI METHASANI  DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
SALI DUKA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
SHEFKI HOXHA DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
ZAIM ZACAJ DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
ISMAIL MATRANXHI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
XHEMAL KEPI DS5FNr.34 Date 16.04.2021    VORE     
Ardian Simoni DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    BERXULL     
Nafije Koci DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Shefki Hoxha DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Alfred Haxhiu DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Hysni Kuci  DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Shaban Shima  DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    PREZE     
Sulejman Bylyku DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Miranda Halla DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    PREZE     
Haxhi Muca DS5FNr. 93 Date 24.12.2020    VORE     
Lavdi Ibrahimi DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    PREZE     
Shefqet Ibrahimi DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    PREZE     
Muhamed Subashi DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Astrit Hoxha DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    BERXULLE     
Zenel Beshiri DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Abdulla Koni DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    BERXULLE     
Qamil Dybeli DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    BERXULLE     
Ilir Paja  DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    PREZE     
Ardian Subashi  DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Ali Sula DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Zaim Zacaj  DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Vesel Lika  DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    BERXULLE      
Sherif Muzhaqi  DS5FNr. 87 Date 17.12.2020    VORE     
Dalip Koni  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Hysen Baca DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ferik Mara DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Pellumb Sipri  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Besim Kajmaku  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Jonuz Breti DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Hekuran Shehu DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Bardhok Deda DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Telha Kuci  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Spartak Kuci  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Petrit Haxhiu DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Sulltane Dedej  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ibrahim Hasrama DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Xhemal Zeneli  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Rruzhdi Haxhiu  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Korab Baja  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Liljana Grrica DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Veli Picari DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ahmet Previzi DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Xhevavir Kuci DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Faik Ferko  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Isuf Demirxhiu DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Skender Kuci DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ramazan Idrizi DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Tushe Hamza DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Zerdeli Seferasi DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Klorent Mollaj  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Shpetim Buraj DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Isa Dervishi  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Lutfi Merja DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Gani Merja  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Sherife Memaj DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ike Dedja  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Sabrije Murataj  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Musa Shehi DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Gani Zeneli  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Hekuran Kaca DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Hekuran Topi  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Ibrahim Memoci DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Muhamed Muca  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Rezarta Beu  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Fatmir Kulli  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Zija Duka  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Laje Kuci  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE     
Fation Subashi  DS5FNr.36 Date 16.04.2021    VORE      
Bashkim Kruja  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Ramazan Tereziu DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Urim Skeja DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE      
Ardit Dumi  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Agim Bulku DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Kadri Kepi DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE      
Bajame Shoshaj  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Shkendije Zoicaj  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Hasan Markja  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE      
Xhevdet Muca DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Fatime Kokici DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Altin Kurti  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE      
Xhemal Kepi DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Agim Lama  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    VORE     
Bledar Kurti  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    PREZE     
Shefqet Kepi  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    PREZE     
Fitnete Shima  DS5FNr. 92 Date 24.12.2020    PREZE    
Emer Mbiemër Klasifikimi i demit Data e VKB Ndryshimi i klasifikimit të dëmit (nëse është bërë) Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Strukturën e banesës së përfituar Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)