Përfituesit Lezhë

Emer Atësi Mbiemër Klasifikimi i dëmit Data e VKB Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Struktura e banesës Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)
Adriatik DanajDS1 VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Age BeqiriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Age SokoliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Agim ÇupiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Agim VeseliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Agron ÇotajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Agron KerrniqiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Agron ZefiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Alban LikaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Alban PergjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Albana GjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Albert PepaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Alfred NikolliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Altin GjonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Altin NikolliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Andrea SuliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Angjelina LekajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Angjelinë DedgjonajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Anton KolaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Arbana Lesaj (Kuçaj)DS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Arben PjetrushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Arben VorfiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ardian SinanajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ardian ZalliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ardit PerndojajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Arlinda CeniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Artur TomaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bahri AliaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhe GjokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhe MacajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok DreniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok LalajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Behije RamaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Benari DedajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Besnik KaceliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Besnik PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Betim AjaziDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bib DoçiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Bruno SadikajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Burbuqe EjlliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Çazarina HilaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Çile NdrekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Davë Ceku DS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Davë DetiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dave FiziDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ded MalshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Defrim SelimiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Denis BallaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dëshira SadedinajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dhimitri SevoDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dilë FraniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dod ÇulajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dod GjergjiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dolorita VelajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dorian IsmailiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dritan DushkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Dritan MekrizvaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Edmond NdojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Edmond PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Edmond PrengaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Endrit DoçiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Endrit RamaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Enerik GjergjiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ermir GurlugeDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ervis TushajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Esmeralda Vocaj DS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fatjon AlushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fatjon GjeciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir CafiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir RrjolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir VelajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Femi SelmaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
File MarinajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
File PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fiqirete MuhjaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Flora ÇetajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fran BeqiriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Fran LleshajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Franc JakajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Frans ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gani BardhicaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gani LikaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Geg MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gentian HidriDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gentian MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gëzim SinaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gëzim ToskaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gezim VeseliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gezime HasaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjek VataDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjelinë BalaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjelinë DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj BushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj HubaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj LoshiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj MarkajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj VokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjete MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin CakaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin DetiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin GjiniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin NikollaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjok SmajlajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon HasanajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon KocaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon LeciDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin LushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin PerdukaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin PergegaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin PerndojDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin SeferajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gjyl AhmetiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Gramoz SuliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Grisilda DushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Hajri SinaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Hamdi AbediniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Hike KarasaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Hysni AdemajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Hysni ÇokajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Idriz VjerdhaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ilda NikajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ilir RrjolliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ismet ZusiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Istref ÇuniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Isuf NikaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020Ndyshuar me VKB nr 142, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Jak NdojaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Joana DedgjonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Julian GjakovaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Kastriot MikeliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Kristian DedgjonajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Kristiana GjiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Kujtim DushkajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Kujtim FazllijaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Lek LufiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Lek PërgjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Leonat LleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Lin NikaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Liza JakuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Liza PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Lorenc GjeçajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Luc BalajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Luçe NikaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Luigj KelmendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Lulë LorenciDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Luxhe PjetrushajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Majlinda GjergjiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Majlinda MilotiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Marije BiciDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Marjana LekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Marjeta GrudaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mark LalajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mark LikajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mark NikollaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Marte LaskaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Martin BushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mervete FazllijaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mimoza HaçkajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mimoza VrajaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mrika HilaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mrika JakuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mrike GjiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mrikë GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mrikë JeraDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Muis Shehi DS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Mukades KodheliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Naime XhahysaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Nazif ÇuçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ndrek MhillajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ndriçim AshikuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue PërndokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue ShtjefniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Nikoll NdrecaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Nurije AllabejejDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Nurije MedjaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Nusha PaciDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Oltion VathajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Palok PrelaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pashk GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pashk GjonajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pashko AramalliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Paulin NdojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Paulin PrendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit DodaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit LishiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit ZerdelijaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter DedgjonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter LleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter RomaraDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Pllumb MujaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Prena LekajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Prene MjeshtriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Preng PrendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Qamile CaraDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ramadan MaçovilaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Rebani BardhicaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Renisa DemajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ridiger ÇokajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Rigers FushaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Riza MaçovilaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Sabahete ShabaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Selami ReçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Servete DemirajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Shaban CekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Shpresa FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Shyqyrije CaraDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Simon HojDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Simon PacaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol BakajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Sulejman VruzhiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Tereze KastratiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Teuta NdojaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin KolaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Valentin NdrelalajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Valentina DodaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vehap TopuziDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vehbi HamziDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vera ZefiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Viktor MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Viktor NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Viktor NdrejajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Viktor BroziDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Violeta KalejDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Violeta NdokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Violeta NikaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore DushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vjollca ImerajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Vjollca SallakuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vladimir PrendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Vlash ZezajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Xhanan MijaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Xhelal MustafaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ylli DungajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Ymer MeçajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zef GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zef HercekuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zef PergjiniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zef UkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zyliha DushkajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Zef ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Qyteti Lezhë    
Albana UjkaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020Ndyshuar me VKB nr 142, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Altin LekaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Anila LekaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Anita ZumaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Arben PergjoniDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Arben ShtjefniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020Ndyshuar me VKB nr 142, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Artan KiptiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Asim HamziDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Avni VladiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhe PjetriDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhyl SinaniDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Davë KokajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Dave PrengaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Dedë LleshiDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Dila MarkuDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Dorjan GrudaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Drita CekaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Edison KadeliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Elez DungajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Elona SykuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Emiljan DedajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir SuliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Admir MekshiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Fehmi MlikaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Festim MetajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Flor UkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Elton LekaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Fran LleshiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Fred ZefiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Frrok NdojDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Frrok SimoniDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gani ReçiDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjekë MikelajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj GegaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj NdrekaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Luçe IvanajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Hasan MuçaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin MarkuDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjin PicaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon NdociDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon NdrecaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Henrik KurtiDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Hyrije Berisha DS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Hysen MetaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Irfan DolonakuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Jordan DedaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Klevis KokajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Lekë GjonpaliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Leonora CelajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Liljana DushkajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Lorela MacajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Luçe LekaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Lumturije MarkuDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mahir GolemiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Maksim GojçajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Marë MemajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Marin MhillajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Marin ZefiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Marjana MikeliDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mark FrrokuDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mark MarkuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Meriban RrapushiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Merita NdojiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mhill SutaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mikel SmaçiDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Miliha MollaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mimoza MedjaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Mobir ZusiDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Muhamet QoshjaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Myzejem SalaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Nazlie HotiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue KolaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue KolaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue SimoniDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Nejsvi ZajaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Nik ShabajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pal PepaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Palok PrelaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Pashk DedaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pashko PrendiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Përparim HysenajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Përparim ZalliDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit LuliDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit MarkuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pina MurraDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter BibaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter MatijaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter NdojDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Prek NikolliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Prël DednreajDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Roland LucajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Roza NdociDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Shkëlqim KuçanaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Shkëlqim RustjaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Shpresa NikolliDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Shtjefen ÇuniDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Shtjefen GjiniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol VukaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Stefan PjetriDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Surije TurkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Sytki KulliDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Tereze PërvathiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin PernokajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin PrendiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Qyteti Lezhë    
Valbona KetaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Valentin MarkuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Vera FrrokuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Viktor PrendiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore Marku DS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore KolaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Vjollca ImerajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Xhevat MollaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Zef PrengaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok BardhiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok LleshiDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Ded ZefiDS1VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Eduart MarashiDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj LoçiDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Gjeto MalotajDS1VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Kolë LugjaDS1VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Llesh DokuDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Luljeta ResuliDS2VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter NokaDS2VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Preng MashnoriDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Preng TuciDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Sanije BajramiDS2VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Shaqe MarinajDS2VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Sofie ResuliDS2VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore NdojaDS3VKB nr. 126, datë 11.09.2020   Qyteti Lezhë    
Afrim FazllijaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Agim HaliliDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Agim LushiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Agim BërdicaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Agron ShqutiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Alket KrujaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Altina MulaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Arbresha GradeciDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhok DedaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Bardhyl SaliuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Berhan AbaziDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Besar KalejDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Besnik SalaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Çajup MekshiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Dhimitrulla GaspriDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Diamanta ShkëmbiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Diamante KolgjegjeDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Dod NikolliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Dorina PreliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Edvin HoxhaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ermira BaçovaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir LaliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Frrok FetajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gasper PalokaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gjeline PrekajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj IvanajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon KolaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin SimoniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gjyste MandrecaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Hanë CafiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Hasan HoxhaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ilir NdrecaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Jorgo SevoDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Juljan HutiDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Jup KalejDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Kostandin BllahavaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Lindita PaliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Lindita GjokaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Llesh KolziuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Luigj MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mark MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Martin MacajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Martin MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mirash TodajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mustafa CafiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Nafije ZalliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue EleziDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue KolaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Nertiljan ZefiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Nikoll MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Nikoll NdojDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit DushiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit LushiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Pjerin CamajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter NikolliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Raimonda DurakuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ruzhdi HoxhaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Sandër MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Sherif BajrakurtajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Shkëlqim KullajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Spartak NdojDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Theodhor BllahovaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Tone DedaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin LekaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Valbona ÇokajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Valdete FrashriDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Vasil BllahovaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Vjollca MllojaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Vladi SeferajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Arjan PrengaDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Emiljan GjergjiDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ergys GjoniDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Fation NokaDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Gzim HajdariDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Lodovik FilipiDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mrika UkuDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Myzejen LekaDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue GjoniDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue GjokajDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue GjokaDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Nikoll StojaniDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Pashko GrishiDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Prendë MarkuDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Prenë MakeshdedajDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Rifat HykajDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Shaqe VocajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Zojë PepkolajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020        
Sami ShahiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vlash TomaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Tereze FushaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Skender DomiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Skënder MlikaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Albana KeçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Abdyl AdemiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ejell ShtjefniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj DhanaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kujtim LitjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Hamdi CaraDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rudina BuciDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mark PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mare JushiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lenin KolajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Jordan KratellariDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agron FiziDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Prengë GjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Adriatik ThanasiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj ShqutiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Latif OsjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dilë MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ermand KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ligor PapaligoriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Elda SherriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lazer PepaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Nazmije BeqirajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Liza KapedaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vasel MatanaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pashuk DragushaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin DodaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vehbi ReçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Hazbi KafejaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Geg SyziuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sami ÇelkupaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agustin PergjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Alfred MaklajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dallandyshe PalajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Goljem MariniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ermir AhmetiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin ÇuniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ruzhdi KalejDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Simon DedaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue DedaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Feti ZekajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Haki AlcaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj NeliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon MehilliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kol MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sonila PapaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Xhemal HasiaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Altin GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Eftihia LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Artur ÇotaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Tonin NikolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shefqet PepaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Eris LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kol JakajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shemsi KaciDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Petro MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Bujar MadaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue NdocajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjyste SallakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shkelqim QerimiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon BacajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rigersa DervishiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dava LukaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ribana DervishiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Alfred NdojDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon MacajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Arben KratellariDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Valbona VaçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Zef MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Aleksander SimoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Jani RashaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Pashkë NikolliDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Qyteti Lezhë    
Ilir DedaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue GaçoviqajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Paulina UciDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mrikë NdojaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agostin AgostiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Arben PervathiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin DedgjonajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Angjelinë MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kolë KadeliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Age CaliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Skënder MllojaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Eduard SokoliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol LleshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gëzim FiziDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon PrengaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Engjëllushe ShahiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj NdociDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Haxhi ShaqolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vangjeli DishaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dorian ReçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Flori AllaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Muhamet ZyberiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agim LitjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rrok LemezhiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sabri LokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjovalin LleshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Age XhanajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lek NdrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Prel BekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Edmond ToçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lek CaliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mara ÇuniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Drande FaneDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vinçenc XhanajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
File ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Petrit RrjolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Preng PrengaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Skender PrengaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Arben PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mare TheknaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ruzhdi MollaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vera BallaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dila MargjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Admir NexhipiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Myrteza JaupDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Arben VocajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Andrea GjokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Abedin ShahiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agim DervishiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Luviq ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gentian HilaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndue NokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Elona LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Artemond BrrakaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndoc EjlliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pashkë GjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Marte JakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Hajrije MetaliajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Nikolin LorenciDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Hajri KalejDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vjollca NutajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vera GjonajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Arben HubaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rrok LukajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Paulin PërvathiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pashk HaxhiuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Asllan HotiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Leonat MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Brunilda HoxhaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gëzim LleshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kristjan LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Tafil FrashniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Selman MuçaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kurt KurtajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pjerin GjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Islam BajramiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Emri DishaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rrok NikolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Fatmir MilotiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore BubaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mylazim SufjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Luigj LulaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pellumb LushiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mimoza MethasaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Imer LaçajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Vitore D'acciDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ramiz SadikuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ilir AliaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjok NdokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ndrec ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol AliaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Andon KolekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kastriot MacaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Llesh ZoguDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Vangjel DhoriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gazmir CokuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ajet EleziDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Dufije Dungaj DS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Fationa Rexha DS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Naim BeqiriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Man SinaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shpresa HysaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pllumb RajtaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Nada JovaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Valentina HilaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mujë ZenelajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Kujtim MujaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Elsa LlujaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Jolanda PalajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Sokol TakaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shtjefen ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Age VokrriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Anton FilipiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pashko ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Xhyhere DedjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Drane KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Evronita KristaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Bledar RudiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pandi PalokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agim BrahimiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Rrezearta GjergjiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Erjon ElmaziDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Agostin MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Mark LekaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Hamit LikaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Marash NiklekajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Naile PashaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Manjola DishaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Zamir LitjaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ervin ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjon GazulliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lazer NdrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Liljana DanajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Angje DedajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
David MalçiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Besnik PrengaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Shemsije ResuliDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Zef ZefiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Zamira Gjetja DS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Arjan DedaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Bledar ZyberiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Shyqyrije TakaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Drane NdojDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Nik GjinajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Ylli NokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Zef VociDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Martin KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Eljaz FetahiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Dilë NikaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Pjeter MatriziDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Zef DedaDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Gjergj SimonajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Nikolin PernokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Adrian PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Esma TrushiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Laureta XhanajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Paulin XhanajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Anton PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Qyteti Lezhë    
Lirie DungajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Drane PergjoniDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Ndoc KrepiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Zef SimoniDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Zef NdokajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Mrike GjokaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Qyteti Lezhë    
Islam ShabaniDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Qyteti Lezhë    
Bardhok BrungaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020        
Age PrekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Agim GjoniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Agron MekrizvaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Aleks VulajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Alfred NikolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Altin NikbibajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Andrea PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Anton TuciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Arben MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Armando LokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Artan BacajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Baft KodraDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhe MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhok LushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhok NikolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhyl MardedajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Besime IdrizajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Besnik CekuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Besnik MagjuniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dalina MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dilë NikolliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Djella LleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Domenike FraniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fatbardha HasiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fitimtar NdociDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Flori GjeloshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fran ÇuniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fredi ÇuniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fredi LucajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gasper GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjelina NdojDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjergj LekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjergj VulajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjergj ZefiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjeto BiciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjin GjetaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjon MardedajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjyste PaçukuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gzim BashajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ilir MargjoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kastrijot LalajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kastriot LushaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Katrine NiliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Klodjan IdrizajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kol PrengaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kolë PalushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kujtim MargjoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Lek MurraniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Lek NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Lene RakajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Liza MilloshajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Liza NdojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Luigj KolaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Luigj LucajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Marije MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Marjan BitrajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark LeshajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark NikollaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark ShllakuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Martin GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Martin MizaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mhill GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mhill PrekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Milush IdrizajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mirash JakuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndoc DragushaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndrec KolaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndrec LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndrek UkaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue DoçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue NezhaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020Ndyshuar me VKB nr 142, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Shënkoll    
Nesti MarashiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Nikolle ÇekajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pal GjoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Parlind PalushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pashk MaxhuniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pashke NikolliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pjeter KacurriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pjeter NdojDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pjeter PrekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Prene LleshajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Preng DociDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Prenge GjeshnikaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Rrok HotiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Sait HoxhaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Shtjefen MizaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Tomë KqiraDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Vasil GjelajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Vasil TurkajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Vera MatushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Violeta CaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Vitor GjeshnikaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef DedaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef FrrokuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef NiliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef VatajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Arben NdrecaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dile MilloshajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Enver LokaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjele MarkuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjin ZefiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark DociDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue KaraçiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Prekë RrustiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Prele RrustiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Albert KokaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Arben PreçiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dedë RakajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjek MakajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Hil FrrokuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Valbona GilaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef GjoniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zamir LulajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dila NikolliDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Lek GjoniDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue GjoniDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pashk GjergjiDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Valentina IdrizajDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020        
Aleksander BardhoshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Anton MakajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ardian GjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhok GojaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ded NdrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dedin MicukajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Dielle DodajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Florinda VataDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fran LukaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Fran PaliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gazmir KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjelinë LleshajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjin GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjoke DodajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Gjoke KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kolë LulajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Kolë MurriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Luçije AdemiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Marjan PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark MarshtjefajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mark PaliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Mirash PjetraDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue LikaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue LucaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pashko GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Prekë MurçajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Rita HasajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Shaqe MirashiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Shtjefen KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Verushe PrendiDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Xhemal DjalaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Zef MurçajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ivander NikolliDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Pjeter DodaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Shënkoll    
Besnik HasajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Marte MarshiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Perparim GegaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shënkoll    
Ndre BushpepaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020        
Agron NdrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Aleks GjergjiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Arben NdojDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Bardhe PërvathiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ded KolaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ded LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dila BilaçiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dile LekgjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Drande SimonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dritan ToniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Eduart PerndrecaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Fran BociDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Frrok DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Frrok NikolliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gezim PalucajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjergj NdrecajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjin PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjon DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjon VokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjyste LekgjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Hane LleshiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Jak BilaçiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Lazer LekgjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Lize DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh GegaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh PerndrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Luigj NdojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mara NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mark GjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mark PerndojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Marte NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Marte PervathiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mhill GegaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mrike MargjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndrec NdrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndue GjikolajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndue MikeliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndue NdrecajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Nikolin MikeliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pal Marku DS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pashke PalokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pashko NdrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pjeter PerndrecaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Preç BardhokuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Preç PalucajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Prek PergjiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Prena NdocaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Preng BilaçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Preng PervathiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Robert MarhilajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Sander LleshiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Tonin PervathiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Valentin PjetriDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Zef JaciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dile DedaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjon DokuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndue MarkuDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Nikoll PrengaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Simon GjokaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Valentin NikaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Kolsh    
Zef GjoniDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Petrit VokrriDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Valentina ZogajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mark PjetriDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pashko NdociDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Frrok BardhiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pellumb NdojDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dile PergjokaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Donika GjiniDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Fran PergjoniDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjyste PepaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pjeter ZefiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pllumb MarkajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Sokol GjiniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020        
Ardian GjopalajDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Brulinda NdocajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Davida TushaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ded JakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dila PervathiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Dila ShtjefniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Flora LekgjonajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Frrok JakuDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjergj MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Gjin JaciDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Lek FranguDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Leonard PergjokaDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh GjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Llesh VokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mark MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Mrike PalokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndrece NdokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndrec PerjakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndrek GjikolajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndue ZogajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pjerin GjetajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pjeter NdrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Prend PrendiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Kol JakuDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Zef PrengaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ndok PergjiniDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ardian PergjiniDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Drita PervathiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Ded PerndojDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Pal PepaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kolsh    
Valentin NikaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kolsh    
Valdete NikollaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kolsh    
Alfred PjetriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020        
Gjergj KolecajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Angjelina ZefiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Anton JakuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Arben GjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardh DokajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardhe KolecajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardhe PaliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardhok DedaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardhok DragaqiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Brahim MemaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Brenda NdokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ded ÇupiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dede FrangajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dede PalushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Drane NikajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Fatos ArapiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ferdinand LuliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Flora LucaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Frange PrendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Frrok GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Frrok JakajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj PalajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj SimoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj SmaçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjeto GjerkajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjin DodajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjin SimoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjok LleshajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjok NdrecajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjok TrashaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjoke MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjon FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjon GjinajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjon JakuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjon NikolliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjovalin SmaciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Islam MemaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Jak MalshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Jak PaliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Jak PrendajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Kanto NilajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lek PergjoniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Leze GjonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Leze GjonajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lina NdokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lize AmeriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lize BardhajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lize MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Luigj HasiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mara TragaqiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mara AlijajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mare MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mark DodajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mark GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mark JakuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mark MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mark PrengaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Markelian RamaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mëhill BrukaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndoc TragaqiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndok LleshajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndrec NikolliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue FrrokajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue KolthiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue LesajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue RamaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikolin Marashi DS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll BelaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll MarkolajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll MhilliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll PalokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll VukaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nikoll ZukuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pashk SimoniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pashko NdreuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin KolaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin VukaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter PalajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter PrendajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter SimoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter VathiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prend JakuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prenda MalshiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Preng GjergjiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Preng LushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prengë PerjakuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Rrok PrelaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Selman VrajaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Simon LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Simon PrendajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Skender KurtaliajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tereze LleshajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tone PepaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin LucaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin PreciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Valentin MalshiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Vasil PaliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef GjonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Bardhok KovaciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Angjelin MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ded PreçiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dod VukaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gege GegaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Kol AmeriDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lazer NikolliDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Llesh NdojDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Nuel MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prend SmaqiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin ZefiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Angjelina KukaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Arben JakuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjovalin LuliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Kole PalgjonajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin MoliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin TrashajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prena ZefiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Prengë ZefiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dava LazriDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ded GjokaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ded AliaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dodë DodajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Edmond MhilliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Frrok LleshgegajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gezim KurtaliajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj GjetjaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjin KovaçiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjok AliajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjovalin BalloshiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Hysen AlijaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Kol MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Landi KolaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Llesh GjoniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Marë DokajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mrikë GjokaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue NdokaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pal PrengaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin PergegajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin RamaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef DedaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef JakuDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Agim SaliuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Agostin SmaçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Arjan PergjoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dava Gjergji DS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dile JakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dile ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gezim NikolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjin ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Gjon DodajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Jak RamaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Kujtim KolthiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lazer PalokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lekë JakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mare PergegaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mimoza RamaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mrike LleshiDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Mrike MalshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Ndue GjiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pashk RamaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pashke MalshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin GjiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Paulin KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter GjeloshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter NekajDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter PrekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Preng GjiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Valentin VukaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef GjinajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Zef KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Viktor KolecajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Lulë LakajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter BibajDS5VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Tonin SmaqiDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Zejmen    
Dave NdokaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Zejmen    
Zef PrendiDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Zejmen    
Age GjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Age LisiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Agim SokoliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Agron KeçiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Aida PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Altin AliaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Anderson CurguDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Angjelin PacajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Anton CurguDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Arben GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ardian BakajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ardian SheqeriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Arjan DushkajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Artan CaraDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Bardhok DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Bardhok GegajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Bardhok Prendi DS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ded MandreuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ded PerlleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ded SokoliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dedë HasaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dedë NdrezajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dedë TomaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dile MarkajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Eris LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ermal MajamaliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Fatmir DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Fatmir MaleciDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Filip KolndreuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Flora VelajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Fran KolndreuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Frrok BteqiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gegë MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gegë SokoliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gëzim DushkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gëzim NdrevatajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gezim SokoliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjergj NdrezajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjergj PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjeto BujajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjovalin MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjin NikaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjin SimonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjon GjergjiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjon LisiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjovalin BunajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjovalin KolndreuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjovalin LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjovalin LushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Groshe LajthijaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gzim FushaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Jak BeqiriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kolë LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kolë MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kujtim CupiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kujtim ZefiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ladimir HasaniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lazër GjeloshajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lek Prenga DS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lekë StenajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luçe ÇuniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luigj PaliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luk LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lulëzim GjoniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lush PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luviq MartiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marash BushgjokajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marie NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marije KolaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Maringlen DushkajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark BibaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark MajamaliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark PrroniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marte KalushaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Martin PrendajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mirash PaplekajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndoc PerpepajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue PerpalajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue PerpepajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue PrebibajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue SejdiaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue VelaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikë LisajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikolin JeshnicaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikolin QarriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikoll GjokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Niman OsmanajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pal PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashk PicaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashke PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashke PrroniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashko QosajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashuk BibaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Paulin BibaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Paulin LucaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pavlin FushaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Petrit CubajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Petrit DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pjeter BibaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pjeter GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pjetër PjetriDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Prek GjekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Prek KolndreuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Prel GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Prend PërlleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Preng GjergjiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Preng SherriDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Prengë LleshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Rasim MalecajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Resada MartiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Roland VelaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Rrok FiguriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Rrok NdouDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Rrok PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sako XhezarDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sander KoleciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sandër PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Simon NikolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Skënder GjiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sofie QarriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sose KolndreuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Tonin CupiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Tonin PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020Anulluar me VKB nr. 142, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Balldren    
Tor SherriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Valentin LucajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Vesel JeshnicaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Vat IvaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Viktor LulajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Viktor PërlleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Viktor UcajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Vitor MemaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Vitore DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Zef MarashiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Zef PjetriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Zef SherriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Zef TopjanaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue DedaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lulash DedgjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Skender UlajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Migel MarashiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjon FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Altin MemaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lizë MemaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Fran PerdedajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Martin MarashiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ded BibaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjergj BreguDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjergj DedaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Katrinë LekstakajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kole MiriaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Leze GjetajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Llesh GroshitiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark FranjaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Myftar DushkajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndue MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikoll UjkajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020Ndyshuar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Balldren    
Petrit DushiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mirash GjeloshiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjek ShkembiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dhimiter PerpaliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Djana SherriDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Klodian MalecajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndoc KolndreuDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gezim DakajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Rrok KeçanajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikolin KolaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nushe MakajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjeline GjoniDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikoll ReçajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndoc PrendiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marash PalushajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjeline UjkajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjelinë NikaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
David MartinajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Paulin GilaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Arben LucaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Aleksis HajkojaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Danush MartinajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Bafti SokoliDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark KolajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Besnik MhillajDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Sokol GegaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pellumb ReçajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dedë NdrevatajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lek DedaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Besim NdrehilajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marije PoveshiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Martin GerdhatiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Age LucajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dode MarkuDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjelosh KolbuçajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Leke KrojDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lush GjeloshajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Taze GegaDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Avdyl DushkajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Danjel SylaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Dile MucajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lek GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Lindita DonajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luigj BerthamzajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Luigj DushkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marash Gjeka DS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Marash MaklajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Martin NdojDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mirash NdrezajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Ndrec LaskaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Nikoll LuliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Pashke MartiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Petrit DushkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Preng GjokaDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Preng MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Vat BregajDS5VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Mark MartuziDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Balldren    
Emanuel KolndreuDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjelinë DedgjonajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Kolë GilajDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Balldren    
Gjergj GjergjiDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Mark MarashiDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Ejll QefalijajDS5VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Gjok KolaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Mark DedgjonajDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Seladin MuçaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Tereze VelaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Balldren    
Ahmet RustjaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Admirim RustjaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Adriatik SokolajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Age GjekaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Agron LociDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Agron PerndokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ali RustjaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Angjelina LocajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben CaliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben CaraDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben DaijaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ardian MashiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Avni MekrizvaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Axhire DudiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Bardhok LalajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Bardhok NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Bektash KetaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Besim KeçiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Besnik BercajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Besnik MekrizvaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Caf MacovilaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Dashuri DajaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ded QushkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Dile XhanajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Donika PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Drita BishaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Eljan DajaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nikolin BilaniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Emri MemaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fabio PrekajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fatmir DoriçiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Florinda SimoniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fran NikollajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fran PergjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fran PërlekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gëzim HakajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gezim MekrizvaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjelosh MalotajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjin GegaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon FierzaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Hatije HallunajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ilmi ShabaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Jak FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Jani JoshiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Kol MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Kujtim MucajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lan DushkajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Prel NikajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lize VokrriDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Llesh MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Luigj SmajliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lule KaceliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Luljeta MekrizvaniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lumturie PjetrushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Luvigj MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Marjan LoshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Mark LekstakajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Mark MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Martin GjekaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Martine NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Mehmet MehmetajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Met DudiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Mirolinda GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Musli DushajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Myfid FezaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Myzejen CaraDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nazmi MollaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nexhmije BrahimiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Orges PreleciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Petrit AlcaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Petrit DedaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Petrit MhillajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Petrit ToliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pjerin UjkaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter GjinkolaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter LleshajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter PerleciDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Prek PjetrushiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Prene ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Preng MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Qamile DushkajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Rasim BercajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Reksi VokrriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Rife KareçiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Rolanda RustjaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Saimir MekrizvaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Sanije MaliqiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Satbere DevolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Shaqir EleziDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Shefik HoxhajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Shpresa DajaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Skender FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020Ndyshuar me VKB nr 142, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Shëngjin    
Sofie DemajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Sokol VuksaniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Terezina PllumbiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vasil MartiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vera IbrajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vjollca FrrokuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vlash FrrokuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Zef DonajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Zef PreciDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ludovik ShytiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pal GjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Angjeline Zefi DS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Agetine SulajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Albana RexhaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Aleks TomaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben GjergjiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Astrit MekrizvaniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Berhan ShabaniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Besim KeçiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020Anulluar me VKB nr 143, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Shëngjin    
Bledar BerhaniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjergj ShtjefniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Marash VuksaniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Hatixhe BushiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Kol LekajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lize NikajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Llesh CaliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Mexhide FerukuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue TomaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nikoll NikaDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nikoll ZefiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Odeta NikajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pal QushkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Paulin NikolliDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pavle HajkajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Prend PemajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Prende GjokaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Preng PrengaDS1VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ramazan MustaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Saimir MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Selime CalaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Shadije MucajDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Sutë DapiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vasel GaçoviçajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue PllumbiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pashko PllumbiDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndrec BilaniDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Kujtim HaxhiaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lek MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Age MartinajDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lulash MarkuDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vera NikolliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Erjon SuliDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pal LekajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Viktor CariDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Vitor MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben NdociDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Valentin NdociDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ded PërgjegjajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ali DushkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Asllan MurjaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon PalokaDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjergj Herceku DS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Naim BishaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Alban CariDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Marinte IvanajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjergj CakuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Brunilda XhavariDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Fatmir CurajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Nine PjetrushiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjergj MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Hane TomaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Armand GjekmarkajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Tonin MarkuDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue MatajDS3VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue ZefiDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Xhevrie LlanaDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Enver IsmailajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Age GjelajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ahmet DushkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Deline LekajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Florinde TroshaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjok GjokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon GjelajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjovalin LoshiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjovalin NdociDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Hajri BishaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Luigj MartiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Lulzim LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue GjopalajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue VuksaniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter RudiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Renis MemaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Shaqe LekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Skender BishaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Zoje LekajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Sami DushkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Marte DodaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Shëngjin    
Pal MartiniDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon NdrecaDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Shëngjin    
Arben GjekaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Arben KokajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Arben NikollaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Arben ShahiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Arben ZefiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Bardhok PrekaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Bardhyl DodaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dile TushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dile ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dod NikolliDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjergj NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjergj PepaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjin DodaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjin DodaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjovalin MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjyste NdociDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hane GjoniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hane PrendiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hil LekajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hil MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hile LushajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020Anulluar me VKB nr. 142, datë 14.10.2020  Njësia Administrative Kallmet    
Jak LushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Llesh SimonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Llesh TomaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Marjan NdrecaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Mark NdociDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Mrike NdrecaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ndue MarkuDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Nikoll GjiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Nikoll NdojDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Nikoll TushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pashke TomaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pine FrrokuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Roke PemajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Roze MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Shtjefen ShahiniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Sokol KovaçajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Tom GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Tonin NdojDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Zef LekajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Zef PrendiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ndricim PemajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Drande Frroku DS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Hil LushiDS2VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Arben KolaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dodë LazriDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Lekë MarkuDS1VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Mark LleshiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pjetër PrendiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Prend PaliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Simon NdreuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Xhevahir MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Zef NdokaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Zef MarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Kolë FrrokuDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Prend ZefiDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pjeter LazriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Agron BibaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Agron SimoniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dile LukuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Dod SuliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Eduart GegaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Fatmir ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjele BallijaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjergj ZefiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjin DoçejDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjin DoçejDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Jake PreçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Lene MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Lule KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Marte LekajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Mrikë GegaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Mrike PrendiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ndue DoçejDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ndue PreçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pal PrendiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pashko KokajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Pashko LazriDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Sokol GegaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Tom HilaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ylli ShahiniDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Llesh NdojDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Ndue NdrecaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Kallmet    
Gjin LushajDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kallmet    
Nikoll LushajDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kallmet    
Prend LushajDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kallmet    
Petrit PrendiDS5VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Kallmet    
Anton GjokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Arben NdrecaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gëzim ÇupiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gëzim KolaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gjergj DodaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gjin BibaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gjin DodaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Jak NikolliDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Kol PrengaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Lek GjoniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mare BociDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mark KolaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mark PrengaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndoc LukaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndrec KolaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndrec NdrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndue GjiniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pashke BardhiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Paulin LukaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter GjiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter LalaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter ZefiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Preng BociDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Preng DedgjonajDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Preng GjokaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Simon KolaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Viktor KolaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ylli DedaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Preng MarkuDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mare PerndrecaDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Bardhok PerndrecaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Eduard QarkuDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Flori LukaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gjelë ÇuniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Gjergj GjiniDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mark KolaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndue MhillajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndue LukaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pllumb NdrecaDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Preng MhillajDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Zef GjergjiDS2VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Zef MarkuDS1VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Skender BardhiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Bardhok NdojDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Frrok ColiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Leze NikolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Lize NikolliDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Mrika DodaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ndue GjokaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter BrungaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter KolaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ylli PerndrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Ungrej    
Ardian NdokaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Arjet TolajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Ded MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Ejell GjokhilajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Frrok GjokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Gac FraniDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Gjergj Kovaçi DS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Gjon LazriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Gjon NdojaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Ilir MatijaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Kolent PjetriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Lazer GjokhilajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Lize GjokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Maltin LufiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Mark LleshiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Nastaze KoleciDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Nikolin DedgjonajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Nushë KukajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Pjeter PrendiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Rregjine TukuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Sander PalushajDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Taze SkendajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Tone MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Valentin MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Zef NdrekaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Lek NdojDS3VKB nr. 104, datë 10.07.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Martin DodaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Aleks SkandajDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Arben DodaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Arben LleshiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Artin LazriDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Dile MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Ferdinant DodaDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Lek GjergjiDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Lek NikolliDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Roze FrrokuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Shtjefen MarkuDS3VKB nr. 140, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Dede NdreuDS2VKB nr. 139, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Bledar NdrecaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Kolent MarkuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Llesh Marku DS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Marenglen TukuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Palinë SallakuDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Pjeter NdociDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Seferin GjokhilajDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Leonat NdrecaDS4VKB nr. 141, datë 14.10.2020   Njësia Administrative Blinisht    
Ardian MilotiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Bardhok MilotiDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ded GjiniDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ded MilotiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Drande NdociDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Frano GazulliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Gjon BushiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Gjon MarkuDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Lek HilaDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Leke FiziDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Leke NdrecaDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Marije ShtjefniDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ndoc MarkuDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ndoc MilotiDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ndoc NdrekajDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ndrek GazulliDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ndrek PjetriDS3VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Sarte DedaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Vase NdokaDS2VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Vitor Mark BushiDS1VKB nr. 101, datë 30.06.2020   Njësia Administrative Dajç    
Aleksander NdrekaDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Dajç    
Ejell MilotiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Dajç    
Gjovalin FilipiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Dajç    
Jak PreçiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Dajç    
Shtjefen BushiDS4VKB nr. 115, datë 26.08.2020   Njësia Administrative Dajç    
Vitor GjushiDS4VKB nr. 17, datë 03.02.2021   Njësia Administrative Dajç    
Arjan DedaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Bledar ZyberiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Qyteti Lezhë    
Shyqyrije TakaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Qyteti Lezhë    
Drane NdojDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Dilë NikaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Gjergj SimonajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Adrian PjetriDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Esma TrushiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Anton PjetriDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Qyteti Lezhë    
Lirie DungajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Zef NdokajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Qyteti Lezhë    
Danjel SylaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Luigj BerthamzajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Luigj DushkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Marash Gjeka DS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Balldren    
Marash MaklajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Martin NdojDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Mirash NdrezajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Nikoll LuliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Balldren    
Petrit DushkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Preng MarkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Balldren    
Mark MartuziDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Emanuel KolndreuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Balldren    
Gjelinë DedgjonajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Balldren    
Enver IsmailajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Age GjelajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shëngjin    
Florinde TroshaniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon GjelajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Gjovalin NdociDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Lulzim LekaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue GjopalajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Ndue VuksaniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Renis MemaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Skender BishaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Zoje LekajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shëngjin    
Sami DushkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Marte DodaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shëngjin    
Skender BardhiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Ungrej    
Bardhok NdojDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Ungrej    
Frrok ColiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Ungrej    
Leze NikolliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Ungrej    
Lize NikolliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Ungrej    
Mrika DodaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Ungrej    
Ndue GjokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter BrungaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Ungrej    
Pjeter KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Ungrej    
Ylli PerndrecaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Ungrej    
Aleksander NdrekaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Dajç    
Ejell MilotiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Dajç    
Gjovalin FilipiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Dajç    
Jak PreçiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Dajç    
Bledar NdrecaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Blinisht    
Marenglen TukuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Blinisht    
Palinë SallakuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Blinisht    
Leonat NdrecaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Blinisht    
Anton MakajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Bardhok GojaniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Dedin MicukajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shënkoll    
Fran LukaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Fran PaliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Gazmir KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Gjoke KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Kolë LulajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Luçije AdemiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Marjan PjetriDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Mark MarshtjefajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Mark PaliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shënkoll    
Mirash PjetraDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Ndue LikaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Pashko GjokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Prekë MurçajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Rita HasajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Shaqe MirashiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Shtjefen KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shënkoll    
Xhemal DjalaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Zef MurçajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Ivander NikolliDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shënkoll    
Agim SaliuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Agostin SmaçiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Dava Gjergji DS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Dile JakuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Dile ZefiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Gjergj GjokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Gjin ZefiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Jak RamaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Kujtim KolthiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Lazer PalokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Lekë JakuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Mare PergegaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Mimoza RamaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Mrike LleshiDS5V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Mrike MalshiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Ndue GjiniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Paulin GjiniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter GjeloshiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Valentin VukaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Zef GjinajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Zef KolaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Zejmen    
Viktor KolecajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Pjeter BibajDS5V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Tonin SmaqiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen    
Ardian GjopalajDS5V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Brulinda NdocajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Davida TushaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Ded JakuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Dila ShtjefniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Gjergj MarkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Gjin JaciDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Lek FranguDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Leonard PergjokaDS5V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Llesh GjoniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Llesh VokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Mark MarkuDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Mrike PalokajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kolsh    
Ndrece NdokaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kolsh    
Ndrek GjikolajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Ndue ZogajDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Kol JakuDS5V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Zef PrengaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Ndok PergjiniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Ardian PergjiniDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Drita PervathiDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Ded PerndojDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Pal PepaDS4V.K.B. NR. 20, DATË 16.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Ylli NokaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Pjeter MatriziDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Paulin XhanajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Qyteti Lezhë    
Islam ShabaniDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Avdyl DushkajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Dile MucajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Balldren    
Ejll QefalijajDS5V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Gjok KolaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Balldren    
Seladin MuçaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Balldren    
Tereze VelaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Balldren    
Gjergj GjergjiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Balldren    
Ahmet DushkuDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter RudiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Pjeter LazriDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Agron BibaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Agron SimoniDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Dile LukuDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Eduart GegaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kallmet    
Gjergj ZefiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kallmet    
Gjin DoçejDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kallmet    
Jake PreçiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Lene MarkuDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Mrikë GegaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Mrike PrendiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Ndue DoçejDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Ndue PreçiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Pal PrendiDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Sokol GegaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kallmet    
Nikoll LushajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Ylli ShahiniDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kallmet    
Vitor Gjushi DS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Dajç    
Seferin Gjokhilaj DS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,236,552 Njësia Administrative Blinisht    
Ndue Luca DS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shënkoll    
Zef Prendi DS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Zejmen    
Flora LekgjonajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Frrok JakuDS5V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Pjerin GjetajDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Pjeter NdrecaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Valentin NikaDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kolsh    
Ndrec PerjakuDS4V.K.B. NR. 25, DATË 24.02.2021   3,424,758 Njësia Administrative Kolsh    
Martin KolaDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Drane PergjoniDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,236,552 Qyteti Lezhë    
Gjok GjokajDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shëngjin    
Luigj MartiniDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,236,552 Njësia Administrative Shëngjin    
Gjon NdrecaDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Gjovalin LoshiDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,613,358 Njësia Administrative Shëngjin    
Lule KolaDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Ndue NdrecaDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,613,358 Njësia Administrative Kallmet    
Gjin LushajDS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   2,236,552 Njësia Administrative Kallmet    
Dave Ndoka DS4V.K.B. NR. 80, DATË 19.04.2021   3,424,758 Njësia Administrative Zejmen   
Emer Atësi Mbiemër Klasifikimi i dëmit Data e VKB Data e VKB që ndryshon klasifikimin Data e pageses Vlera e pagesës Njësia administrative ku ka ndodhur dëmi Nr. e anëtarëve të familjes Struktura e banesës Datën e dorëzimit të banesës (nëse është dorëzuar) Llojin e njësisë (kolektive apo individuale)