Pallatet për shembje – Tiranë

Njësia Administrative Pallati Adresa VKB
612 dhe 13Benardin Palja102 prot, datë 28.09.2020
6131Llambi Bonata103 prot, datë 28.09.2020
6131Llazi Miho104 prot, datë 28.09.2020
6141Sokrat Mosko105 prot, datë 28.09.2020
6145Sokrat Mosko106 prot, datë 28.09.2020
6146Sokrat Mosko107 prot, datë 28.09.2020
6152/3Haki Stermilli108 prot, datë 28.09.2020
6154Sokrat Mosko109 prot, datë 28.09.2020
6155/1Llambi Bonata110 prot, datë 28.09.2020
6159Llazi Miho111 prot, datë 28.09.2020
6163/1,163/3Sokrat Mosko112 prot, datë 28.09.2020
6163Ali Kelmendi113 prot, datë 28.09.2020
6149Llazi Miho114 prot, datë 28.09.2020
6151Sokrat Mosko115 prot, datë 28.09.2020
6155/1Llambi Bonata116 prot, datë 28.09.2020
6157Hamdi Cenoimeri117 prot, datë 28.09.2020
6160Sokrat Mosko118 prot, datë 28.09.2020
6165, 165/1,1652/2,165/3Tanush Frashëri119 prot, datë 28.09.2020
6174Hamdi Cenoimeri120 prot, datë 28.09.2020
6153, 153/1Sokrat Mosko121 prot, datë 28.09.2020
4434/1Behlul Hatibi18 prot, datë 01.03.2021
414Aleksandër Moisiu19 prot, datë 01.03.2021
445Myslym Keta20 prot, datë 01.03.2021
466,3 hyrjeAleksandër Moisiu21 prot, datë 01.03.2021
44Myslym Keta22 prot, datë 01.03.2021
473/2Niko Avrami23 prot, datë 01.03.2021
8369/4Ferit Xhajko24 prot, datë 01.03.2021
926Rr. Fortuzi 25 prot, datë 01.03.2021
8415/1, objekti I, II,IIIFerit Xhajko26 prot, datë 01.03.2021
91Karl Gega27 prot, datë 01.03.2021
6164/2Ali Kelmendi28 prot, datë 01.03.2021
6150Sokrat Mosko29 prot, datë 01.03.2021
6127Llazi Miho30 prot, datë 01.03.2021
6147Tanush Frashëri31 prot, datë 01.03.2021
Krrabë22Qendra e re32 prot, datë 01.03.2021
6140Sokrat Mosko33 prot, datë 01.03.2021
211//01Vath Koreshi34 prot, datë 01.03.2021
1104, H 6Ali Demi35 prot, datë 01.03.2021
25Todi Shkurti36 prot, datë 01.03.2021
25Marsel Kasemi37 prot, datë 01.03.2021
6152Haki Stërmilli38 prot, datë 01.03.2021
6140Haki Stërmilli39 prot, datë 01.03.2021
6168Hamdi Cenoimeri40 prot, datë 01.03.2021
6138Haki Stërmilli41 prot, datë 01.03.2021
Zall HerrDritasDritas42 prot, datë 01.03.2021
6161Sokrat Mosko43 prot, datë 01.03.2021
614Llambi Bonata44 prot, datë 01.03.2021
6158Llambi Bonata45 prot, datë 01.03.2021
515Preng Bib Doda103 prot, datë 02.08.2021
73Viktor Hygo104 prot, datë 02.08.2021
48(44)Myslym Keta105 prot, datë 02.08.2021
515Margarita Tutulani106 prot. Datë 02.08.2021
68Reshat Baxhaj107 prot, datë 02.08.2021
644Hamdi Cenoimeri108 prot, datë 02.08.2021
66Sejfi Vllamasi109 prot, datë 02.08.2021
619Llambi Bonata110 prot, datë 02.08.2021
Njësia Administrative Pallati Adresa VKB