Fakto edhe ti!

    A jeni prekur nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019?

    Nëse po, a keni probleme me marrjen e grantit, të bonusit të qerasë apo vështirësi në aprovimin për marrjen e një shtëpie të re?

    Problemi juaj është i një natyre tjetër?

    A jeni dakord që Faktoje ta përcjellë dhe ta ndjekë ankesën tuaj tek institucionet përgjegjëse?

    Faktoje do të vlerësojë ankesën tuaj, dhe rast pas rasti do të ndjekë procedurat ligjore.