vonesa

  • Bilanci zhgënjyes i Bashkisë Tiranë, vetëm 52 shtëpi të rindërtura nga 870 të premtuara