Vendim i Keshillit te Ministrave

  • Sheshi “Skënderbej” dhe beteja miliarda lekëshe e dekadës së fundit