urdhri i ministrise se arsimit

  • Urdhëri i Ministrisë së Arsimit për frekuentimin 3 javë të auditorëve, nuk gjen zbatim në gjithë universitetet