Urat problematike

  • Sa të sigurta janë urat në Shqipëri?
  • Edhe sa mund të mbajnë urat në Shqipëri, flasin institucionet dhe ekspertët