Ujerat e zeza

  • Ujërat e zeza derdhen në det pranë impianteve të kushtueshme
  • Ujrat e zeza derdhen në det