uje24

  • 11 miliardë lekë për ujësjellësat në 21 bashki, por asnjëra me 24 orë ujë