Udhezimi nr.716.

  • Ministria e Shëndetësisë mangësi në interpretimin e udhëzimeve të vetë institucionit