tërmeti 21 shtator

  • A përfundoi procesi i rindërtimit dhe dëmshpërblimeve për tërmetin e 21 shtatorit në Tiranë?