Sistemi Kordinativ UTM

  • Inceneratori i Fierit ndërtohet pa leje mjedisore, banorët çojnë çështjen në gjykatë