Shpenzimet totale

  • Sheshi “Skënderbej” dhe beteja miliarda lekëshe e dekadës së fundit