shoqata e gazetareve profesioniste te shqiperise

  • Reagimi i organizatave mediatike mbi shtyrjen e votimit të paketës anti-shpifje